Nederland schrapt controversiële maatregel die gezinshereniging bemoeilijkt

Vluchtelingen komen aan bij het asielcentrum in Ter Apel in december. © ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

De in Nederland veelbesproken nareisbeperking voor de gezinsleden van erkende vluchtelingen wordt tijdelijk opgeschort.

Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Er lopen tal van zaken tegen het besluit om gezinsleden van erkende vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) pas later een visum te geven.

De Nederlandse regering heeft de zogenaamde ‘nareisbeperking’ in augustus ingevoerd, waarmee voor erkende vluchtelingen de mogelijkheid tot gezinshereniging bemoeilijkt werd. Die maatregel moest de instroom van asielzoekers beperken. Dat was volgens de Nederlandse regering nodig om de druk op de overbelaste asielopvang te verlichten.

Maar vier verschillende rechtbanken hadden op 22 en 23 december de erkende vluchtelingen, die de maatregel hadden aangevochten, in het gelijk gesteld. De rechters stelden stuk voor stuk dat de nareisbeperking onwettig is.

De Raad van State buigt zich donderdag over zo’n zaak, een uitspraak wordt later verwacht. Om intussen ‘nodeloze procedures te voorkomen’, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de beperking voorlopig niet toepassen. Dat geldt alleen voor nieuwe besluiten, benadrukt Van der Burg.

Partner Content