Meer geld voor Oekraïne en migratie: EU bereikt akkoord over begroting 2023

Johan Van Overtveldt (N-VA) © Getty Images

Kort voor de deadline hebben het Europees Parlement en de EU-lidstaten maandagavond een akkoord bereikt over een nieuwe EU-begroting. Komend jaar wil de EU meer geld besteden aan de energietransitie en aan het opvangen van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Het akkoord kwam er net voor de deadline van middernacht. Hadden de onderhandelaars die gemist, dan had de Europese Commissie een nieuw begrotingsvoorstel moeten indienen. Maar zover is het deze keer dus niet gekomen.

Zoals altijd worden in de Europese begroting de uitgavenplafonds vastgelegd. Het gaat om vastleggingen – het maximumbedrag aan financiële engagementen dat de EU in het desbetreffende jaar kan aangaan, maar waarvan de besteding over verschillende jaren kan worden gespreid – en om betalingen – de feitelijke uitgaven in dat ene begrotingsjaar. Voor 2023 kwamen het parlement en de lidstaten overeen om de vastleggingen tot 186,6 miljard euro te begrenzen (een stijging van 1,1 procent tegenover 2022) en de betalingen tot 168,6 miljard euro (+1 procent).

De jaarbegroting past binnen de meerjarenbegroting 2021-2027 van de Europese Unie. Er wordt wel een marge van 400 miljoen euro vrijgehouden, om de EU toe te laten in te spelen op onverwachte gebeurtenissen.

‘Geen institutionele spelletjes’

‘Ik ben tevreden dat we een akkoord hebben bereikt’, zegt Johan Van Overtveldt (N-VA), die als voorzitter van de begrotingscommissie van het parlement de onderhandelingen mee voerde. ‘Met de bijkomende uitgaven die mogelijk gemaakt worden voor Oekraïne, energie, migratie en onderzoek wordt ingespeeld op de actuele noden.’ Maar de limieten van de lopende meerjarenbegroting zijn wel bereikt, waarschuwt hij.

Zijn Roemeense collega Nicolae Stefanuta wijst erop dat het parlement meer dan 1 miljard euro uit de brand wist te slepen om de hoge energieprijzen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne aan te pakken, de EU-partners in het oosten en het zuiden te helpen en de Unie meer slagkracht op het vlak van defensie te geven. ‘Dat is waarvoor we gevochten hebben en wat we ook hebben verkregen. Burgers verwachten nu geen institutionele spelletjes, maar resultaten.’

Aan de zijde van de lidstaten werden de onderhandelingen geleid door de Tsjechische minister van Financiën Jiri Georgiev. Het akkoord zal de EU de kans geven ‘de focus te leggen op de prioriteiten van de EU in een bijzonder volatiele geopolitieke context’, reageert hij. ‘We zorgen voor een realistische aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de economische situatie, de belangen van de belastingbetalers en nieuwe uitdagingen die in 2023 mogelijk de kop op zullen steken.’

Het politieke akkoord moet nu nog formeel bekrachtigd worden. De Raad (de lidstaten) doet dit wellicht op 22 november, de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 23 november. Ook de overeengekomen amendering van de begroting 2022 zal dan worden goedgekeurd.

Partner Content