Meer dan helft van Europese burgers wil groter Europees budget

Charles Michel © Belga

Meer dan de helft van de Europese burgers wil dat de Europese Unie een groter budget krijgt om de impact van de coronapandemie op de gezondheidszorg en de economie aan te pakken. Dat blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling die het Europees Parlement dinsdag heeft gepubliceerd.

Volgens de peiling, uitgevoerd in de tweede helft van juni, wil 68 procent van de bijna 25.000 ondervraagde burgers een sterkere rol voor de EU in de aanpak van de coronacrisis. In België behoorde 67 procent van de ondervraagden tot dat kamp. Enkel in Tsjechië steunde geen meerderheid van de burgers die stelling. 56 procent van de burgers wil aan zo’n uitbreiding van de Europese bevoegdheden ook meer financiële middelen koppelen. Het is geen verrassing dat de meeste steun hiervoor te vinden is in landen als Griekenland, Cyprus, Portugal en Spanje (meer dan 70 pct). In Denemarken (28 pct), Zweden (35 pct) en Nederland (36 pct) is het draagvlak voor een grotere begroting het kleinst. De regeringen van deze landen behoren ook tot de zogenaamde ‘zuinige vier’ die de Europese uitgaven willen intomen.

Ook in België is geen absolute meerderheid van de burgers gewonnen voor een versterking van de financiële slagkracht van de EU. 48 procent is het ermee eens. 32 procent vindt dat de huidige middelen volstaan om de coronacrisis te bekampen en 20 procent blijft het antwoord op de vraag schuldig. De Europese (55 pct) en Belgische (57 pct) burgers willen vooral dat de EU meer investeert in gezondheidszorg. Ook uitgaven voor economisch herstel, werkgelegenheid en sociale zaken en de strijd tegen klimaatverandering staan hoog op het prioriteitenlijstje bij vele burgers. ‘De resultaten van deze enquête tonen duidelijk aan dat EU-burgers meer solidariteit verwachten van de EU en meer actie om het herstel te ondersteunen. Ze zien ook in dat er behoefte is aan een groter EU-budget om de ongeziene impact van de pandemie op onze economie en maatschappij aan te pakken’, zo reageerde parlementsvoorzitter David Sassoli op de resultaten.

Het parlement vindt in de peiling steun voor zijn strijd voor een groter budget. Vrijdag komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeen om zich te buigen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 en een herstelfonds. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel stelt een meerjarenbegroting van 1.074 miljard euro en een herstelfonds van 750 miljard euro voor. Uit de peiling blijkt overigens ook dat meer dan de helft van de ondervraagden (53 pct van de Europeanen en 58 pct van de Belgen) nog steeds ontevreden is over de solidariteit tussen de lidstaten. In vergelijking met een gelijkaardige peiling in april is wel enige beterschap merkbaar. Het aantal tevreden burgers steeg met 5 procentpunt, in België met één procentpunt.

Partner Content