Geplande fiscale hervorming niet opgenomen in hervormingskalender

Thomas Dermine (PS). © belga

Omdat een politiek akkoord erover nog te veraf is, is de geplande brede fiscale hervorming niet opgenomen in de kalender met structurele hervormingen waarover België het in het kader van zijn herstelplan eens geworden is met de Europese Commissie. Dat zegt staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) aan Belga. Hij nam woensdag mee de evaluatie van het plan door de Commissie in ontvangst.

De hervormingen die een plaats kregen in het plan, zijn die hervormingen die ook in het federale regeerakkoord opgesomd staan en die over minder dan een jaar in gang gestoken worden, zegt Dermine. Daarom staat de pensioenhervorming in het plan, maar de fiscale hervorming niet. ‘Het engagement is er om nog voor het einde van het jaar een pensioenhervorming te presenteren, waarover dan volgend jaar gesproken zal worden’, zegt Dermine. Hij herinnert eraan dat de wet die het pensioensysteem hervormt tegen 30 juni 2024 aangenomen moet zijn en op 1 januari 2025 in werking moet kunnen treden.

Wat de fiscale hervorming betreft, ‘zal er voor het einde van de legislatuur over een globale hervorming in de komende jaren gesproken worden, evenwel zonder het engagement nog tijdens deze legislatuur te landen’.

Het verschil tussen de pensioen- en de fiscale plannen, is dus dat er voor die eerste een engagement aangegaan is. ‘Zelfs al wordt er tijd gelaten voor overleg, moeten we voor dat luik ons engagement nakomen’, zegt Dermine. Wat een fiscale hervorming betreft was eerst sprake van een voorstel in 2023, maar België kon die belofte tegenover de Commissie niet hard maken. Daarom is er ook geen spoor van te bekennen in het herstelplan.

Partner Content