Europese klimaatwet definitief goedgekeurd: klimaatneutraliteit tegen 2050

Ook is de Europese Unie het nu aan zichzelf verplicht om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen in vergelijking met het referentiejaar 1990. © /

Na het Europees Parlement heeft nu ook de Raad de allereerste Europese klimaatwet goedgekeurd. Daarmee is de doelstelling om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken in wetgeving verankerd.

Ook is de Europese Unie het nu aan zichzelf verplicht om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen in vergelijking met het referentiejaar 1990.

Zoals bekend had het parlement tijdens de onderhandelingen met de lidstaten ingezet op een reductie met 60 procent, maar zover wilde de Raad niet gaan.

Ook voor de periode 2030-2040 zullen er tussentijdse klimaatdoelstellingen komen, maar die moet de Europese Commissie nog concretiseren.

Tegen het midden van de eeuw mag de Europese Unie netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Na 2050 zou de uitstoot negatief moeten zijn.

Het Europees Parlement keurde de klimaatwet vorige donderdag goed. Het waren de christendemocratische EVP, het liberale Renew Europe en de sociaaldemocraten (S&D) die de meerderheid leverden. De groenen en uiterst links stemden tegen.

Zodra de klimaatwet in het officieel publicatieblad van de EU verschenen is, treedt hij in werking.

Partner Content