Europese klimaatdienst: ‘Klimaatverandering verminkt Europa, maar hernieuwbare energie geeft hoop’

Droogte in Zaragoza, Aragon, 9 mei 2023. © Getty Images

De Europese klimaatdienst Copernicus heeft samen met de World Meteorological Organization de tweede jaarlijkse editie van het ‘State of the Climate in Europe’-rapport uitgebracht. De tweede editie van het rapport toont hoe klimaatverandering een grote menselijke, economische en ecologische tol eist in Europa. De groei van het aandeel hernieuwbare energie is wel een teken van hoop voor de toekomst.

Het rapport laat zien hoe Europa sinds de jaren tachtig twee keer zoveel is opgewarmd als het wereldwijde gemiddelde. Het continent warmde ongeveer 2,3 graden op en werd zo het snelst opwarmende continent. Die hitte heeft verstrekkende gevolgen voor de sociaal-economische structuur en ecosystemen in de regio. Anderzijds wekte hernieuwbare energie in 2022 met een aandeel van 22,3 procent voor het eerst meer elektriciteit op dan fossiel gas (20 procent).

Verder focust het rapport zich op energie en laat het zien hoe extremer weer steeds meer gevolgen heeft voor het aanbod, de vraag en de infrastructuur van het Europese energiesysteem en de mens: ‘De recordbrekende hittestress waarmee Europeanen in 2022 te maken kregen, was een van de belangrijkste oorzaken van weergerelateerde sterfgevallen in Europa. Onze huidige kennis van het klimaatsysteem en de evolutie ervan leert ons dat dit soort gebeurtenissen deel uitmaken van een patroon waardoor extreme hittestress frequenter en intenser zal worden in de hele regio’, aldus Dr. Carlo Buontempo, directeur van Copernicus.

Het extreme weer maakte in 2022 minstens 16.365 dodelijke slachtoffers en trof minstens 156.000 mensen. Hittegolven alleen zouden voor 16.000 extra doden gezorgd hebben, schat Copernicus. De totale economische schade van de weersverschijnselen wordt geschat op 2,13 miljard dollar (1,94 miljard euro). Het volledige rapport is beschikbaar op copernicus.eu.

Partner Content