Europese Commissie wil schuldafbouw door lidstaten ‘realistischer’ maken

Paolo Gentiloni

De manier waarop EU-lidstaten die met hoge schulden kampen die schuldgraad afbouwen, moet realistischer worden. Dat zegt de Europese Commissie.

Commissarissen Valdis Dombrovskis en Paolo Gentiloni hebben woensdag voorgesteld hoe zij de Europese begrotingsregels in de toekomst willen afdwingen. Aan de normen van een maximaal tekort van 3 procent en een schuldgraad van niet meer 60 procent wordt niet geraakt, maar de EU-landen moeten volgens hen wel meer inspraak krijgen bij hun schuldafbouw.

Als het van de Commissie afhangt, zal zij individuele lidstaten een vier jaar durend traject voorstellen om hun schuldgraad structureel te verlagen. Het is dan aan de lidstaten zelf om dat traject te concretiseren. Als ze dat onderbouwen met hervormingen en investeringen, die de houdbaarheid van hun schuld niet aantasten, kan dat traject met maximaal drie jaar verlengd worden.

Op die manier zou een einde komen aan het principe dat landen met een schuldgraad boven de 60 procent elk jaar 1/20ste van het deel boven die grens moeten afbouwen. Er zou ook niet meer expliciet worden gesteld dat landen op een bepaald moment onder de 60 procent moeten zakken.

Financiële sancties voor landen die de schuld- en tekortregels met de voeten treden, worden lichter gemaakt, ook al werden ze tot nu toe nooit toegepast. ‘De grote sancties van vandaag worden ook al eens een atoombom genoemd, maar het ding met atoombommen is dat je ze niet wilt gebruiken’, luidt het bij de Commissie. De gedachte is nu dat het vooruitzicht op reputatieschade al voldoende kan zijn om landen tot actie aan te manen.

Met haar mededeling wil de Commissie het debat over de naleving van de begrotingsregels uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) een beslissende richting uitduwen. Ze plant concrete, wetgevende voorstellen, die ervoor moeten zorgen dat het nieuwe beleid kan worden toegepast vanaf de opmaak van de begrotingen voor 2024.

Partner Content