EU-landen stemmen in met gezamenlijke gasopslag

Gasopslagplaats in Duitsland. © Belga

De Europese lidstaten hebben woensdag het voorstel van de Commissie goedgekeurd om de handen in elkaar te slaan en samen de beschikbare gasvoorraden aan te vullen om zich voor te bereiden op de volgende winters. Landen die geen eigen opslagcapaciteit hebben, zullen toegang krijgen tot de reserves in andere landen en zullen financieel moeten bijdragen voor de opslag.

Met haar voorstel wil de Commissie de gasbevoorradingszekerheid in Europa garanderen. Door de opslagcapaciteit tegen 1 november van elk jaar voor 90 procent te vullen, moeten schokken in de bevoorrading kunnen worden opgevangen. De beschikbare gasopslag in Europa was de voorbije winter een pak minder aangevuld dan de jaren voordien, wat in combinatie met een verstoorde gasmarkt tot een sterke stijging van de gasprijzen leidde. Daar kwam vanaf eind februari nog eens de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne bovenop.

De EU-lidstaten hebben het Commissievoorstel woensdag goedgekeurd en kunnen nu de finale onderhandelingen met het Europees Parlement aanvatten. Er zijn onder meer afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de landen met een grote opslagcapaciteit – Duitsland, Italië, Nederland, Frankrijk – niet onevenredig veel lasten moeten dragen. Landen zonder eigen capaciteit zullen toegang krijgen tot de reserves in andere landen en zullen financieel moeten bijdragen voor de opslag.

De verplichting om de reserves aan te vullen geldt tot eind 2026, maar is voorlopig niet van toepassing op Cyprus, Malta en Ierland. Zij beschikken, om evident geografische redenen, momenteel niet over rechtstreekse gasverbindingen met andere lidstaten.

Partner Content