EU-Hof verwerpt Hongaars beroep tegen strafprocedure

Hongaars premier Viktor Orban. © belga

Het Europese Hof van Justitie ziet geen graten in de manier waarop het Europees Parlement de strafprocedure voor het schenden van de Europese waarden in gang heeft gezet tegen Hongarije. Een beroep van Boedapest is donderdag verworpen.

Hongarije was naar het Hof getrokken uit protest tegen de resolutie waarmee het Europees Parlement in 2018 de procedure van artikel 7 van het Europese verdrag had gelanceerd. Die kan geopend worden wanneer er een duidelijk gevaar bestaat dat de democratische beginselen ernstig worden geschonden in een lidstaat.

Hongarije argumenteerde bij het Hof dat het parlement bij de cruciale stemming rekening had moeten houden met de onthoudingen, maar de rechters in Luxemburg oordelen dat het halfrond rechtsgeldig heeft gestemd. Onthoudingen moeten volgens het Hof dus niet meegeteld moeten worden om vast te stellen of de vereiste tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen is bereikt.

Artikel 7

Artikel 7 is het meest verstrekkende middel in de Europese verdragen om de democratie, de mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat in de lidstaten te beschermen. Ze kan leiden tot de opschorting van stemrecht. Eerder lanceerde de Europese Commissie ook al zo’n procedure tegen Polen. Beide procedures zitten echter al jaren vast omdat de lidstaten het niet eens raken over verdere stappen.

Partner Content