EU-Hof fluit Hongarije terug over omstreden onderwijswet

De Hongaarse premier Viktor Orban. © iStock

De omstreden onderwijswet waarmee de Hongaarse regering van Viktor Orban de buitenlandse universiteit van zijn rivaal Georges Soros wilde treffen, is strijdig met internationale handelsafspraken en met de Europese regels. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De bewuste wet dateert uit 2017 en legt buitenlandse hogescholen en universiteiten die in Hongarije actief zijn bepaalde voorwaarden op. Zo moeten ze ook in hun land van oorsprong onderwijs aanbieden en er moet een akkoord zijn tussen Hongarije en het land van oorprong van de instelling.

De wet moest de Central European University (CEU) van de Amerikaanse zakenman van Hongaarse afkomst Georges Soros aan banden leggen. De CEU was immers de enige buitenlandse instelling voor hoger onderwijs die al in Hongarije actief was. De universiteit is intussen uit Boedapest weggetrokken en heeft een campus in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen geopend.

De onderwijswet was één van de redenen waarom de Hongaarse regering in het vizier van de Europese Commissie was gekomen. De Commissie oordeelde dat de wet strijdig is met internationale handelsafspraken, de vrijheid van vestiging en dienstverlening, de academische vrijheid en het recht op onderwijs en startte een inbreukprocedure.

Het Europees Hof volgt het advies van de advocaat-generaal en geeft de Commissie nu gelijk. Het hof oordeelt dat de Hongaarse onderwijswet strijdig is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die door de Europese Unie zijn goedgekeurd en daarmee Europees recht zijn geworden. Zo worden de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van diensten op een ‘onrechtmatige’ manier beperkt.

Daarnaast is de wet ook in strijd met verschillende bepalingen van het Europees Verdrag. Zo botsen de bepalingen van de onderwijswet bijvoorbeeld op de vrijheid om onderwijsinstellingen op te richten en op de academische vrijheid.

Partner Content