#CorruptionEurope: Kaili, Panzeri en Tarabella blijven aangehouden

Eva Kaili werd na de onthullingen aangehouden en opzijgeschoven als ondervoorzitter van het Europees Parlement. © AFP

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement heeft de Brusselse raadkamer donderdagavond ook de aanhouding van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella bevestigd. Dat meldt het federaal parket. Eerder had de raadkamer al beslist om de voorlopige hechtenis van Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, en van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri met twee maanden te verlengen.

Tegen de beslissing van de raadkamer is nog beroep mogelijk. Als er beroep wordt aangetekend, moet de kamer van inbeschuldigingstelling zich binnen de vijftien dagen over de voorlopige hechtenis uitspreken.

De verdediging van Eva Kaili had donderdag aan de raadkamer gevraagd om de vrouw onder voorwaarden vrij te laten, of haar minstens onder elektronisch toezicht te plaatsen. Meester Sven Mary had daarbij al aangekondigd dat hij in beroep zou gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling als de raadkamer niet inging op zijn verzoek. 

Wrakingsverzoek

De verdediging van Marc Tarabella had dan weer enkel om de vrijlating van de man gevraagd. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook zij in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer. 

De advocaat van Tarabella had donderdagochtend ook een wrakingsverzoek neergelegd tegen onderzoeksrechter Michel Claise, die het onderzoek leidt. Volgens meester Töller had Claise in zijn aanhoudingsbevel het vermoeden van onschuld met de voeten getreden. De onderzoeksrechter heeft nu twee dagen om te beslissen of hij zich terugtrekt.  Weigert hij zich van de zaak te onthouden, dan moet het hof van beroep zich over het wrakingsverzoek uitspreken. Tegen die beslissing van het hof van beroep is cassatieberoep mogelijk.

De verdediging van Pier Antonio Panzeri had voor de raadkamer niet om de vrijlating van haar cliënt gevraagd. Panzeri treedt sinds enige tijd op als spijtoptant in het dossier.

Partner Content