België mag Puigdemont (voorlopig) niet uitleveren aan Spanje

Carles Puigdemont © Getty Images

België kan de twee Catalaanse Europarlementsleden Carles Puigdemont en Antoni Comin voorlopig niet uitleveren.

De vicevoorzitter van het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Europees Hof van Justitie, heeft de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden voorlopig geschorst. Het gaat om de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en voormalig Catalaans ministers Toni Comin en Clara Ponsatí.

Het Spaanse gerecht wil Puigdemont, Comín en Ponsatí vervolgen voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017 en had daarom Europese aanhoudingsbevelen (EAB) uitgevaardigd tegen het drietal. Die waren intussen verkozen tot EU-parlementsleden en zowel het Schotse als het Belgische gerecht hadden beslist dat ze pas uitspraak konden doen over de uitvoering van die EBA’s nadat de parlementaire onschendbaarheid van de drie was opgeheven.

Begin maart had het Europees Parlement op vraag van het Spaanse gerecht beslist de onschendbaarheid van de drie Catalaanse politici op te heffen maar Puigdemont, Comín en Ponsatí waren tegen die beslissing naar het Gerecht van de Europese Unie gestapt. Daar hadden ze zowel een procedure opgestart om de beslissing van het EU-parlement te vernietigen als een procedure in kort geding om die beslissing te schorsen. In die laatste procedure heeft de vicevoorzitter van het Gerecht nu besloten de opheffing van de onschendbaarheid voorlopig te schorsen.

‘Het gaat nog niet om een definitieve beslissing over het kort geding’, zegt meester Simon Bekaert, advocaat van Puigdemont en Comín. ‘Het Europees Parlement heeft nu twee weken de tijd om te antwoorden op ons verzoekschrift, waarna het kort geding kan behandeld worden. Intussen kunnen de drie politici wel veilig naar Straatsburg reizen om daar de zitting van het parlement bij te wonen.’

De drie Catalaanse politici hadden voor het Gerecht van de EU aangevoerd dat de beslissing van het EU-parlement tot gevolg had dat elke EU-lidstaat en het Verenigd Koninkrijk hen kon oppakken, of hun bewegingsvrijheid kon beperken en hen kon overleveren aan Spanje, waar ze in voorlopige hechtenis dreigden genomen te worden. Dat zou voor hen een onherstelbare schade veroorzaken, en hun arrestatie of ee schending betekenen van het recht om hun parlementaire functie uit te oefenen, argumenteerden ze.

‘De vicevoorzitter van het Gerecht heeft nu beslist de uitvoering van de beslissingen van het parlement op te schorten tot wanneer er een uitspraak gedaan is in de kortgedingprocedure’, klinkt het in een persbericht van het Gerecht. ‘De vicevoorzitter wijst erop dat het parlement zijn argumenten in die kortgedingprocedure nog niet heeft kunnen naar voor brengen, zodat er nog geen uitspraak kan gedaan worden over de grond van de procedure. Het reglement van het Gerecht voorziet wel dat er een voorlopige beslissing kan genomen worden als het nodig is om het status quo te bewaren tot het einde van de procedure. In dit geval rechtvaardigen de beweringen van de parlementsleden volgens de vicevoorzitter dat de status quo bewaard blijft tot hij alle argumenten van de partijen heeft kunnen bestuderen en zich definitief heeft uitgesproken over het kort geding.’

De persconferentie tussen minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) en haar Spaanse evenknie Arancha Gonzalez Laya is afgelast. Dat verneemt Knack vanuit Madrid. De beslissing kwam er naar verluidt omdat Gonzalez Laya niet wilde spreken over de heikele relaties met Marokko.

Partner Content