Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zou een algemeen verbod op onverdoofd slachten graag in een decreet verankerd zien, maar de andere meerderheidspartijen volgen hem daarin vooralsnog niet.

De minister besloot vorig jaar toch om het onverdoofd slachten naar aanleiding van het Offerfeest zoveel mogelijk te beperken. Hij baseerde zich op een Europese verordening die onverdoofd slachten toelaat, maar alleen in 'erkende' slachthuizen. De moslimorganisaties trokken in februari tegen Weyts' beslissing naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Die laatste heeft nog geen definitieve beslissing genomen en heeft aan het Europees Hof van Justitie gevraagd om na te gaan of de Europese verordening waarin staat dat onverdoofd slachten enkel kan in erkende slachthuizen niet strijdig is met de godsdienstvrijheid, zoals omschreven in het Europees handvest.

Die beslissing, die allicht een jaar op zich zal laten wachten, zal het definitieve vonnis van de Brusselse rechtbank bepalen. Op de vraag van de moslimgemeenschap om voorlopig tijdelijke slachthuizen toe te staan in september, is de rechtbank niet ingegaan. (Belga/NSK)

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zou een algemeen verbod op onverdoofd slachten graag in een decreet verankerd zien, maar de andere meerderheidspartijen volgen hem daarin vooralsnog niet. De minister besloot vorig jaar toch om het onverdoofd slachten naar aanleiding van het Offerfeest zoveel mogelijk te beperken. Hij baseerde zich op een Europese verordening die onverdoofd slachten toelaat, maar alleen in 'erkende' slachthuizen. De moslimorganisaties trokken in februari tegen Weyts' beslissing naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.Die laatste heeft nog geen definitieve beslissing genomen en heeft aan het Europees Hof van Justitie gevraagd om na te gaan of de Europese verordening waarin staat dat onverdoofd slachten enkel kan in erkende slachthuizen niet strijdig is met de godsdienstvrijheid, zoals omschreven in het Europees handvest. Die beslissing, die allicht een jaar op zich zal laten wachten, zal het definitieve vonnis van de Brusselse rechtbank bepalen. Op de vraag van de moslimgemeenschap om voorlopig tijdelijke slachthuizen toe te staan in september, is de rechtbank niet ingegaan. (Belga/NSK)