Hoewel de Europese Unie formeel nog altijd 28 lidstaten telt, waren er op de informele top in de Roemeense stad Sibiu vorige week maar 27 staatshoofden en regeringsleiders present. Omdat het Verenigd Koninkrijk op weg is naar de uitgang was premier Theresa May niet geïnviteerd. Het zou ook wat vreemd zijn geweest om May uit te nodigen op wat een 'brexit-vrije' top moest zijn. Een bijeenkomst die bedoeld was om, nog net voor de Europese verkiezingen, vertrouwen in de Unie uit te stralen.
...