De Commissie vroeg Italië op 23 oktober om een nieuwe ontwerpbegroting op te stellen - een primeur. Rome hanteerde onrealistische groeicijfers, luidde het oordeel, maar vertikte het vooral om zoals afgesproken zijn schuldgraad af te bouwen.

De eurogroep onderschrijft de beslissing van de Commissie, zo schrijven de ministers van Financiën van de eurozone maandag in een verklaring. Ze herinneren aan 'het belang van gezonde openbare financiën' en zeggen dat het nationale begrotingsbeleid binnen de krijtlijnen van het Europese stabiliteits- en groeipact (SGP) moet worden gevoerd. Het gradueel verminderen van de schuldgraad is een integraal onderdeel van die politiek.

Rome heeft nog tot 13 november om een nieuwe ontwerpbegroting bij de Commissie in te dienen, die dan opnieuw getoetst zal worden aan de Europese regels en aan de engagementen die Italië in het verleden is aangegaan. 'We kijken ernaar uit Italië en de Commissie een open en constructieve dialoog te zien aangaan en Italië nauw te zien samenwerken met de Commissie ter voorbereiding van een herziene ontwerpbegroting in overeenstemming met het SGP', leest de verklaring van de eurogroep.

Op 21 november valt het definitieve oordeel van de Commissie over de nationale begrotingen in de bus.

De Commissie vroeg Italië op 23 oktober om een nieuwe ontwerpbegroting op te stellen - een primeur. Rome hanteerde onrealistische groeicijfers, luidde het oordeel, maar vertikte het vooral om zoals afgesproken zijn schuldgraad af te bouwen. De eurogroep onderschrijft de beslissing van de Commissie, zo schrijven de ministers van Financiën van de eurozone maandag in een verklaring. Ze herinneren aan 'het belang van gezonde openbare financiën' en zeggen dat het nationale begrotingsbeleid binnen de krijtlijnen van het Europese stabiliteits- en groeipact (SGP) moet worden gevoerd. Het gradueel verminderen van de schuldgraad is een integraal onderdeel van die politiek. Rome heeft nog tot 13 november om een nieuwe ontwerpbegroting bij de Commissie in te dienen, die dan opnieuw getoetst zal worden aan de Europese regels en aan de engagementen die Italië in het verleden is aangegaan. 'We kijken ernaar uit Italië en de Commissie een open en constructieve dialoog te zien aangaan en Italië nauw te zien samenwerken met de Commissie ter voorbereiding van een herziene ontwerpbegroting in overeenstemming met het SGP', leest de verklaring van de eurogroep. Op 21 november valt het definitieve oordeel van de Commissie over de nationale begrotingen in de bus.