Euro-akkoord met banken en over noodfonds: ‘vuurkracht’ van 1.000 miljard euro

© belga

De euroleiders bereikten een akkoord met de financiële sector. De staats- en regeringsleiders raakten het ook eens over de versterking van het Europees noodfonds.

De euroleiders en de financiële sector zijn het op de Eurotop in Brussel eens geraakt over een afschrijving van 50 procent op Griekse obligaties. De verlichting van de schuldenlast van het noodlijdende Griekenland vormt één van de pijlers van een plan om de schuldencrisis in Europa aan te pakken. De 50 procent is een compromis tussen de banken, die 40 procent voorstelden, en de Europese leiders die eerder 60 procent op het oog hadden.

Na urenlange onderhandelingen met de eurolanden hebben vertegenwoordigers van de financiële sector aanvaard om een afschrijving van 50 procent op Griekse obligaties in te schrijven.

In juli hadden de eurolanden en de financiële sector een akkoord bereikt om vrijwillig een afschrijving van 21 procent te aanvaarden. Sindsdien is het met de openbare financiën van Griekenland echter van kwaad naar erger gegaan. Onder impuls van Duitsland bepleitten de eurolanden dan ook een grotere inspanning van de private investeerders.

Europees noodfonds uitgebreid tot ‘ongeveer 1.000 miljard euro’

Europees president Herman Van Rompuy en EU-Commissievoorzitter José Manuel Barroso konden ook aankondigen dat het Europees noodfonds (EFSF) opgetrokken wordt tot ongeveer 1.000 miljard euro. Volgens Van Rompuy heeft de eurozone “de fundamenten van haar toekomst gelegd”.

Nu beschikt het noodfonds voor zwakke eurolanden in theorie over 440 miljard euro aan effectieve uitleencapaciteit. Als daar de lopende operaties en programma’s van worden afgetrokken, schiet daar nog zowat 250 miljard van over. De voortwoekerende schuldencrisis bewees dat het fonds op die manier te zwak staat om de financiële markten te overtuigen van de stabiliteit van de zwalpende eurozone.

Na maandenlang onderhandelen en twee eurotoppen zijn de leiders van die eurozone het eindelijk eens geworden over de versterking van het fonds. Ze zijn er volgens Van Rompuy en Barroso in geslaagd de geloofwaardigheid van het EFSF te vergroten. Er werden – zoals verwacht – twee mechanismen overeengekomen.

Obligaties

Ten eerste zal het EFSF een deel van de obligaties die eurolanden uitgeven, kunnen verzekeren. Ten tweede kunnen een of meerdere investeringsvehikels (Special Purpose Vehicles, SPV’s) ervoor zorgen dat de beschikbare fondsen groter worden om leningen te verstrekken, banken mee te herkapitaliseren en om obligaties op te kopen.

Beide mechanismen zullen gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Hun inzet zal afhangen van “het specifieke doel” en van “de marktomstandigheden”, staat in de conclusies van de eurotop te lezen. Het hefboomeffect kan oplopen tot factor vier of vijf. De conclusies vermelden ook de mogelijkheid om het EFSF nog verder te versterken via samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Over de technische details van het akkoord moeten de eurolanden het nog wel eens worden. Dat werk zou nog enkele weken in beslag nemen. Opvallend: in de teksten wordt (nog) geen melding gemaakt van het percentage van de uitgifte van overheidsobligaties dat door het EFSF verzekerd zal kunnen worden. Ook andere cijfers ontbreken.

Van Rompuy: ‘Uitbreiding EFSF niet makkelijk uit te leggen, maar wel spectaculair’

Toch voelde Van Rompuy zich tijdens zijn persconferentie zeker genoeg om te stellen dat “de hefboom onder bepaalde vooronderstellingen over marktomstandigheden, de opzet en de interesse van investeerders kan oplopen tot ongeveer 1.000 miljard euro”. Zoals gezegd: dat bedrag staat niet in de conclusies van de eurotop.

“De uitbreiding van het EFSF is zeer complex en niet gemakkelijk om uit te leggen, maar wel zeer spectaculair”, zei Van Rompuy, gevraagd naar zijn inschatting van het akkoord. “Door de twee hefboomsystemen kan het fonds meer doen met het geld dat het tot zijn beschikking heeft.”

De euroleiders raakten het ook eens over een herkapitalisering van de systeembanken en een verdere versterking van het economisch bestuur. Tegen maart 2012 zal Van Rompuy in samenwerking met Barroso en eurogroepvoorzitter Jean-Claude Juncker een rapport opstellen over “de verdere versterking van de economische integratie in de eurozone, grotere fiscale discipline en de verdieping van de economisch unie”.

Wijzigingen Europese verdragen niet uitgesloten

Wijzigingen aan de Europese verdragen worden niet bij voorbaat uitgesloten. Op de Europese top van december – waar alle 27 staats- en regeringsleiders van de Europese Unie aanwezig zullen zijn – stelt Van Rompuy alvast een tussentijds rapport voor.

In afwachting van maart volgend jaar werden al maatregelen aangenomen om het economisch beleid van de zeventien eurolanden beter op elkaar af te stemmen. Die maatregelen, die niet allemaal nieuw zijn, gaan bijvoorbeeld over de organisatie van minstens twee eurotoppen per jaar. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content