EU trekt 8 miljard uit voor strijd tegen jeugdwerkloosheid

© Reuters

De Europese Unie zal de komende jaren minstens acht miljard euro spenderen aan de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Een deel van dat geld gaat naar zwakke Belgische regio’s, zegt premier Di Rupo.

Dat heeft Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy meegedeeld na afloop van de eerste dag van de Europese top.

Tot dusver was in de Europese meerjarenbegroting tot 2020 een

enveloppe van zes miljard euro gereserveerd voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Door het eerder op de dag bereikte begrotingsakkoord, dat een maximale aanwending van ongebruikte fondsen voorziet, zal het beschikbare budget volgens Van Rompuy ‘substantieel’ verhogen tot minstens acht miljard euro.

Geen illusies

De Europese leiders bekrachtigden ook hun voornemen om de beschikbare fondsen meteen vrij te maken en maximaal te laten renderen in de eerstvolgende begrotingsjaren. Daarmee worden programma’s gefinancierd die jongeren in regio’s met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 procent aan een job, stage of opleiding moeten helpen.

Ook Belgische regio’s krijgen middelen uit dat budget, zo stipte premier Elio Di Rupo aan. Hij verwees naar Brussel, Henegouwen en Luik.

Van Rompuy erkende dat de Europese inspanningen geen mirakels zullen verrichten. “We maken ons geen illusies: het probleem zal niet in één nacht opgelost worden.”

Net als de Duitse bondskanselier Angela Merkel beklemtoonde Van Rompuy dat de belangrijkste opdracht bij de nationale regeringen ligt. Die moeten structurele hervormingen doorvoeren om hun concurrentiekracht te versterken en de knelpunten op de arbeidsmarkten op te lossen.

Mobilisering noodzakelijk

In de Europese Unie zitten intussen 26 miljoen mensen zonder werk, onder wie 5,6 miljoen jongeren. In landen als Griekenland en Spanje vindt meer dan de helft van de -25-jarigen geen job en ook in België is bijna één jongere op vier werkloos.

Een brede mobilisering is volgens Van Rompuy noodzakelijk. Daarom schoven ook de sociale partners voor het eerst mee aan tafel.

Behalve de jeugdwerkloosheid bespraken de Europese leiders ook maatregelen om de kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Ze rekenen daarbij op de middelen van de Europese Investeringsbank, die private investeringen moet loswrikken. De leiders waren het daarbij over eens dat de kredietstatus van de investeringsbank niet in het gedrang komen.

Technisch probleem

De beraadslagingen van de Europese leiders leken even verstoord te worden toen premier David Cameron garanties eiste voor het integrale behoud van de Britse korting op de bijdrage aan de Europese meerjarenbegroting.

Van Rompuy verzekerde dat het een technische aangelegenheid betrof, en zeker geen politiek probleem dat de consensus over de begroting zou kunnen ondermijnen. Di Rupo van zijn kant betreurde wel “een sfeer die zich verwijderd van de geest van Europese solidariteit.” (Belga/TV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content