Bondskanselier Angela Merkel drong er bij haar EU-collega's dan weer op aan niet te vervallen in de impuls van de eerste coronagolf en de grenzen weer dicht te gooien. Het is essentieel dat goederen, waaronder medisch materiaal en geneesmiddelen, en personen onder wie artsen en COVID-19-patiënten, vrij door de Europese Unie kunnen blijven circuleren. Volgens EU-president Charles Michel is daar onder de EU-leiders brede overeenstemming over, zo zei hij na afloop van de coronatop.

Op de virtuele EU-top is voorts afgesproken dat wanneer er een vaccin op de Europese markt komt, dat voor alle landen tegelijkertijd toegankelijk moet zijn. 'We moeten anticiperen op het moment waarop een of meer vaccins beschikbaar zullen zijn', verklaarde Michel.

De afgesproken regeling moet volgens hem een eerlijke verdeling tussen de lidstaten garanderen. Ook zou er een overeenstemming moeten worden bereikt over de bevolkingsgroepen die prioritair toegang tot het vaccin krijgen. Daarover vond donderdagavond al een gedachtewisseling plaats, die als positief is ervaren, verzekerden zowel Michel als von der Leyen.

Toeristische reizen

Een andere afspraak die werd gemaakt is om de nationale deskundigen op een 'Europees platform' bij elkaar te brengen zodat die het eens kunnen worden over bijvoorbeeld de gewenste duur van quarantaine en de wederzijdse erkenning van (negatieve) tests. Ook werd gesproken over de noodzaak om 'in real time' data te delen. Door gebrek aan gegevens uit Frankrijk en Oostenrijk konden de twee landen deze week bijvoorbeeld niet worden 'ingekleurd' op de EU-landenkaart om aan te geven hoe risicovol het coronavirus daar is.

Op de vraag van een journalist of het fout was om afgelopen zomer toeristische reizen toe te laten, antwoordde von der Leyen dat er na de lockdown in het voorjaar mogelijk enkele maatregelen te snel werden versoepeld. 'We hebben het volgende geleerd: nadat de eerste golf was afgezwakt hebben we de maatregelen in de zomer wat versoepeld, waarschijnlijk te snel, en het gaat dan niet alleen om reizen', aldus de CDU-politica.

Voorzichtig met versoepelen

Volgens de EU-commissievoorzitter zijn er verschillende variabelen cruciaal om het virus onder controle te houden. 'En we moeten ook altijd in het achterhoofd houden dat we het virus zullen moeten bestrijden en de verspreiding ervan zullen moeten beperken totdat er door middel van vaccinatie voldoende immuniteit is opgebouwd onder de bevolking. Dat betekent dat we erg voorzichtig moeten zijn als het aankomt op het intrekken van maatregelen', besloot ze.

Testen en het traceren van besmette personen zijn tot slot volgens Michel en von der Leyen de 'sleutel' om het virus eronder te kunnen krijgen zolang er geen vaccin is. In 22 lidstaten bestaan inmiddels tracingapps of wordt daar aan gewerkt. In november moeten ze aan elkaar gekoppeld zijn zodat het systeem ook over de grens heen werkt.

De Commissie sloot inmiddels met drie farmabedrijven vooraankoopcontracten voor een vaccin. Door middel van die contracten verzekert Europa zich ervan dat het een bepaald aantal dosissen krijgt, wanneer het ontwikkelde vaccin met succes alle fasen van klinische proeven heeft doorstaan en voldoende veilig en doeltreffend is gebleken om op de markt te worden gebracht. Verwacht wordt dat er binnenkort met nog drie andere bedrijven soortgelijke contracten worden afgesloten en er lopen ook besprekingen met een zevende farmagroep.

Bondskanselier Angela Merkel drong er bij haar EU-collega's dan weer op aan niet te vervallen in de impuls van de eerste coronagolf en de grenzen weer dicht te gooien. Het is essentieel dat goederen, waaronder medisch materiaal en geneesmiddelen, en personen onder wie artsen en COVID-19-patiënten, vrij door de Europese Unie kunnen blijven circuleren. Volgens EU-president Charles Michel is daar onder de EU-leiders brede overeenstemming over, zo zei hij na afloop van de coronatop. Op de virtuele EU-top is voorts afgesproken dat wanneer er een vaccin op de Europese markt komt, dat voor alle landen tegelijkertijd toegankelijk moet zijn. 'We moeten anticiperen op het moment waarop een of meer vaccins beschikbaar zullen zijn', verklaarde Michel. De afgesproken regeling moet volgens hem een eerlijke verdeling tussen de lidstaten garanderen. Ook zou er een overeenstemming moeten worden bereikt over de bevolkingsgroepen die prioritair toegang tot het vaccin krijgen. Daarover vond donderdagavond al een gedachtewisseling plaats, die als positief is ervaren, verzekerden zowel Michel als von der Leyen. Een andere afspraak die werd gemaakt is om de nationale deskundigen op een 'Europees platform' bij elkaar te brengen zodat die het eens kunnen worden over bijvoorbeeld de gewenste duur van quarantaine en de wederzijdse erkenning van (negatieve) tests. Ook werd gesproken over de noodzaak om 'in real time' data te delen. Door gebrek aan gegevens uit Frankrijk en Oostenrijk konden de twee landen deze week bijvoorbeeld niet worden 'ingekleurd' op de EU-landenkaart om aan te geven hoe risicovol het coronavirus daar is. Op de vraag van een journalist of het fout was om afgelopen zomer toeristische reizen toe te laten, antwoordde von der Leyen dat er na de lockdown in het voorjaar mogelijk enkele maatregelen te snel werden versoepeld. 'We hebben het volgende geleerd: nadat de eerste golf was afgezwakt hebben we de maatregelen in de zomer wat versoepeld, waarschijnlijk te snel, en het gaat dan niet alleen om reizen', aldus de CDU-politica. Volgens de EU-commissievoorzitter zijn er verschillende variabelen cruciaal om het virus onder controle te houden. 'En we moeten ook altijd in het achterhoofd houden dat we het virus zullen moeten bestrijden en de verspreiding ervan zullen moeten beperken totdat er door middel van vaccinatie voldoende immuniteit is opgebouwd onder de bevolking. Dat betekent dat we erg voorzichtig moeten zijn als het aankomt op het intrekken van maatregelen', besloot ze.Testen en het traceren van besmette personen zijn tot slot volgens Michel en von der Leyen de 'sleutel' om het virus eronder te kunnen krijgen zolang er geen vaccin is. In 22 lidstaten bestaan inmiddels tracingapps of wordt daar aan gewerkt. In november moeten ze aan elkaar gekoppeld zijn zodat het systeem ook over de grens heen werkt. De Commissie sloot inmiddels met drie farmabedrijven vooraankoopcontracten voor een vaccin. Door middel van die contracten verzekert Europa zich ervan dat het een bepaald aantal dosissen krijgt, wanneer het ontwikkelde vaccin met succes alle fasen van klinische proeven heeft doorstaan en voldoende veilig en doeltreffend is gebleken om op de markt te worden gebracht. Verwacht wordt dat er binnenkort met nog drie andere bedrijven soortgelijke contracten worden afgesloten en er lopen ook besprekingen met een zevende farmagroep.