Aan de cijfers zoals die de voorbije dagen bekendraakten, werd tijdens de lange onderhandelingen uiteindelijk niets meer gewijzigd. De CO2-reductie met 40 procent zal bindend zijn en zal op basis van een concreet, technisch voorstel van de Europese Commissie vertaald worden in een 'target' per lidstaat. Daarbij zal rekening gehouden worden met het plaatselijk welvaartsniveau en met de plaatselijke kosteneffectiviteit - de kostprijs van het wegwerken van de uitstoot in bijvoorbeeld de bouw- of de transportsector.

Tegen 2030 wil Europa het aandeel hernieuwbare energie in de consumptie optrekken tot minstens 27 procent. De huidige ambitie is 20 procent tegen 2020, volgens de meest recente cijfers is nu ongeveer 14 procent van de in Europa geconsumeerde energie afkomstig van duurzame bronnen.

'Positieve boodschap'

"Deze doelstelling is ambitieus", zei Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy na afloop van de top. "In 2030 zal de Europese Unie haar aandeel propere energie dus verdubbeld hebben." Anders dan de beperking van de CO2-uitstoot, is dit onderdeel van het akkoord enkel bindend op EU-niveau. Lidstaten die een grotere inspanning willen leveren, mogen daar extra geld voor vrijmaken.

Het derde grote luik betreft het verhogen van de energie-efficiëntie. Als gekeken wordt naar het voorspelde consumptieniveau in 2030, moet het reële verbruik minstens 27 procent lager liggen. Dit is evenwel slechts een "indicatieve" doelstelling. In 2020 wordt bekeken of een ambitieniveau van 30 procent realistisch is.

Zowel Herman Van Rompuy, uittredend Commissievoorzitter José Manuel Barroso als premier Charles Michel, die zijn eerste Europese top beleeft, spreekt van een ambitieus akkoord. "De beslissingen van vandaag laten de EU toe een positieve boodschap te brengen tijdens de internationale klimaatonderhandelingen - een boodschap van betrokkenheid", verklaarde Van Rompuy.

Eind volgend jaar staat in Parijs een belangrijke klimaattop op de agenda en volgens Barroso zal de Europese Unie daar opnieuw in de "driver's seat" zitten.

Milieuorganisaties hadden vooraf hogere reducties bepleit, meer hernieuwbare energie en wel bindende afspraken hieromtrent.

(Belga/RR)

Aan de cijfers zoals die de voorbije dagen bekendraakten, werd tijdens de lange onderhandelingen uiteindelijk niets meer gewijzigd. De CO2-reductie met 40 procent zal bindend zijn en zal op basis van een concreet, technisch voorstel van de Europese Commissie vertaald worden in een 'target' per lidstaat. Daarbij zal rekening gehouden worden met het plaatselijk welvaartsniveau en met de plaatselijke kosteneffectiviteit - de kostprijs van het wegwerken van de uitstoot in bijvoorbeeld de bouw- of de transportsector. Tegen 2030 wil Europa het aandeel hernieuwbare energie in de consumptie optrekken tot minstens 27 procent. De huidige ambitie is 20 procent tegen 2020, volgens de meest recente cijfers is nu ongeveer 14 procent van de in Europa geconsumeerde energie afkomstig van duurzame bronnen."Deze doelstelling is ambitieus", zei Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy na afloop van de top. "In 2030 zal de Europese Unie haar aandeel propere energie dus verdubbeld hebben." Anders dan de beperking van de CO2-uitstoot, is dit onderdeel van het akkoord enkel bindend op EU-niveau. Lidstaten die een grotere inspanning willen leveren, mogen daar extra geld voor vrijmaken. Het derde grote luik betreft het verhogen van de energie-efficiëntie. Als gekeken wordt naar het voorspelde consumptieniveau in 2030, moet het reële verbruik minstens 27 procent lager liggen. Dit is evenwel slechts een "indicatieve" doelstelling. In 2020 wordt bekeken of een ambitieniveau van 30 procent realistisch is. Zowel Herman Van Rompuy, uittredend Commissievoorzitter José Manuel Barroso als premier Charles Michel, die zijn eerste Europese top beleeft, spreekt van een ambitieus akkoord. "De beslissingen van vandaag laten de EU toe een positieve boodschap te brengen tijdens de internationale klimaatonderhandelingen - een boodschap van betrokkenheid", verklaarde Van Rompuy. Eind volgend jaar staat in Parijs een belangrijke klimaattop op de agenda en volgens Barroso zal de Europese Unie daar opnieuw in de "driver's seat" zitten.Milieuorganisaties hadden vooraf hogere reducties bepleit, meer hernieuwbare energie en wel bindende afspraken hieromtrent.(Belga/RR)