Om welke partnerorganisatie het gaat wordt niet gezegd in de mededeling in naam van de Europees commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, Christos Stylianides.

De Europese Commissie spreekt van 'mogelijk ernstige beschuldigingen die verband houden met een van de humanitaire projecten die door een partner worden geïmplementeerd in Griekenland.' De Commissie kwam de mogelijke feiten op het spoor via het controlemechanisme van de Commissie, dat nagaat of alle humanitaire principes worden toegepast bij de implementatie van haar humanitaire fondsen.

'Een beschuldiging gaat over mogelijke seksuele uitbuiting van begunstigden door het personeel van de partnerorganisatie. Een andere beschuldiging gaat over mogelijke financiële corruptie door deze personeelsleden', klinkt het in de mededeling.

De Commissie benadrukt dat het voorlopig over beschuldigingen gaat die onderzocht worden, maar zegt tegelijk ze zeer ernstig te nemen. De betalingen aan de partnerorganisatie worden opgeschort tot het einde van het onderzoek, en de mogelijke slachtoffers krijgen onmiddellijke steun.

Ook werden de Griekse autoriteiten op de hoogte gebracht, net als het Europees bureau voor fraudebestrijding (Olaf).

Om welke partnerorganisatie het gaat wordt niet gezegd in de mededeling in naam van de Europees commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, Christos Stylianides. De Europese Commissie spreekt van 'mogelijk ernstige beschuldigingen die verband houden met een van de humanitaire projecten die door een partner worden geïmplementeerd in Griekenland.' De Commissie kwam de mogelijke feiten op het spoor via het controlemechanisme van de Commissie, dat nagaat of alle humanitaire principes worden toegepast bij de implementatie van haar humanitaire fondsen. 'Een beschuldiging gaat over mogelijke seksuele uitbuiting van begunstigden door het personeel van de partnerorganisatie. Een andere beschuldiging gaat over mogelijke financiële corruptie door deze personeelsleden', klinkt het in de mededeling. De Commissie benadrukt dat het voorlopig over beschuldigingen gaat die onderzocht worden, maar zegt tegelijk ze zeer ernstig te nemen. De betalingen aan de partnerorganisatie worden opgeschort tot het einde van het onderzoek, en de mogelijke slachtoffers krijgen onmiddellijke steun. Ook werden de Griekse autoriteiten op de hoogte gebracht, net als het Europees bureau voor fraudebestrijding (Olaf).