Mensenrechtenschendingen, achteruitgang van de rechtsstaat, druk op het middenveld: het rapport van het Nederlandse Europarlementslid en Turkije-rapporteur voor het Europees Parlement Kati Piri laat weinig aan de verbeelding over. De conclusie is duidelijk: de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU moeten formeel worden opgeschort. Volgende week wordt over het rapport gestemd.
...