‘Een aanval op Syrië zet heel Midden-Oosten in vuur en vlam’

Annelies Van Erp
Annelies Van Erp Medewerker van ngo Memisa

‘De VS is klaar voor een militair ingrijpen in Syrië als president Obama daartoe opdracht geeft’, aldus de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel. ‘Als de VS militair tussenkomt in Syrië, dan zal het Midden-Oosten in brand staan’, reageert het Syrische regime.

Hoewel Barack Obama de resultaten van een onderzoek naar de gifgasaanval nabij Damascus afwacht vooraleer over te gaan tot maatregelen, weerklinkt de dreigende taal van het Westen en het Midden-Oosten steeds luider. Ondertussen heeft het regime van de Syrische president Bashar al-Assad wel groen licht gegeven aan de inspecteurs van de Verenigde Naties om ‘onmiddellijk’ de beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens onderzoeken.

De Franse president François Hollande heeft het regime van de Syrische president Bashar al-Assad beschuldigd van het gebruik van chemische wapens bij een aanval in de buurt van Damascus. Frankrijk zal de aanval niet onbestraft laten, sprak president François Hollande. “Er is een waaier aan bewijzen dat er chemische wapens gebruikt werden bij de aanval en alles wijst er op dat het Syrische regime hiervoor verantwoordelijk was”, aldus Hollande.

Hollande had een telefonisch onderhoud met de Britse premier David Cameron. Beiden zullen binnenkort overleggen over een antwoord op de aanval, zo klonk het.

Volgens de Syrische oppositie kwamen bij aanvallen met giftig gas op rebellenbastions 1.300 mensen om het leven. Het regime ontkent elke betrokkenheid.

Obama belt met Cameron

Eerder hadden de Amerikaanse president Barack Obama en de Britse premier David Cameron overleg gepleegd over het vermoedelijke gebruik van chemische wapens en een mogelijk antwoord daarop. Dat maakte het Witte Huis bekend.

Obama heeft ook bijeengezeten met zijn nationaal veiligheidsteam over de gifgasaanval in Syrië. In een mededeling achteraf luidde het dat de VS, in coördinatie met internationale partners, gegevens verzamelen om onweerlegbaar vast te kunnen stellen wat precies is gebeurd. De president kreeg ook duidelijkheid over de opties die mogelijk zijn voor de VS en de internationale gemeenschap om te kunnen antwoorden op het gebruik van chemische wapens.

Iran waarschuwt Amerikanen

De Amerikaanse president Barack Obama heeft steeds benadrukt dat het bewijs van het gebruik van chemische wapens in Syrië zou gelden als ‘een rode lijn’. En eens die overschreden is, zou een militaire interventie onvermijdelijk zijn.

Iran, een bondgenoot van de Syrische president Assad, waarschuwde de Amerikanen alvast: “Amerika weet dat het overschrijden van de rode lijn zware gevolgen heeft voor het Witte Huis”, sprak generaal Massoud Jazayeri. Iran liet bovendien weten dat het Syrische regime bereid zou zijn op VN-gezanten toe te laten, zodat zij onderzoek kunnen verrichten naar de aanval met chemisce wapens.

‘Aanval op Syrië zal geen picknick zijn’

Ook de Syrische regering reageert op de dreigende taal die uit verschillende hoeken klinkt. “Een aanval op Syrië zal geen picknick zijn, maar zal het hele Midden-Oosten in vuur en vlam zetten”, sprak de minister voor Informatie Omran Zoabi.

Partner Content