Ecolo en de koepel CNCD-11.11.11 roepen de federale regering op om het Europees Hof van Justitie te vragen of de geschillenbeslechting tussen staten en investeerders uit het CETA-verdrag met Canada strookt met het Europees recht. Open Vld vindt dan weer dat Waals minister-president Paul Magnette (PS) onterecht verheugd is over het advies van dat Europees Hof over het handelverdrag tussen de EU en Singapore.

Het intra-Belgische akkoord van oktober over het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) voorzag dat België een advies zou vragen aan het Europees Hof over het mechanisme van geschillenbeslechting in het verdrag. Aangezien het vrijhandelsakkoord met Singapore en het CETA beide gemengde akkoorden zijn, is er volgens de Franstalige koepel van ngo's die rond ontwikkelingshulp werken geen reden om te wachten met het verzoek tot advies aan het Europees Hof.

Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings (Ecolo) wil van zijn kant van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) weten wanneer dat zal gebeuren. Open Vld-Kamerleden Annemie Turtelboom en Tim Vandenput vinden de hoerakreet van Waals minister-president Magnette over het advies van het Europees Hof dan weer onterecht. Magnette stelde dat dit de Waalse regering gelijk geeft in haar verzet tegen CETA.

Volgens Turtelboom stelt het Hof "enkel en alleen dat de lidstaten hun goedkeuring moeten geven over de investeringshoofdstukken die in vrijhandelsverdragen kunnen vervat zijn". "De vrijhandelsakkoorden zelf blijven een exclusieve bevoegdheid van de EU". Voor de Open Vld'ster breidt dit advies de beslissingsmacht van de Europese Commissie nog uit op dit vlak. "Zo oordeelt het hof nu dat de Europese Commissie exclusief bevoegd is voor transport en duurzame ontwikkeling. Eens de lidstaten een mandaat hebben gegeven aan de Commissie, hebben de nationale parlementen dus geen beslissingsmacht meer in de goedkeuring."

De liberalen menen dat het advies van dinsdag geen al te grote wijzigingen zal inhouden. "Ook bij CETA werd er door de EU beslist om de nationale parlementen zich te laten uitspreken over het investeringshoofdstuk, maar het gedeelte over vrijhandel al voorlopig in werking te laten treden na goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad", aldus Vandeput.

Ecolo en de koepel CNCD-11.11.11 roepen de federale regering op om het Europees Hof van Justitie te vragen of de geschillenbeslechting tussen staten en investeerders uit het CETA-verdrag met Canada strookt met het Europees recht. Open Vld vindt dan weer dat Waals minister-president Paul Magnette (PS) onterecht verheugd is over het advies van dat Europees Hof over het handelverdrag tussen de EU en Singapore. Het intra-Belgische akkoord van oktober over het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) voorzag dat België een advies zou vragen aan het Europees Hof over het mechanisme van geschillenbeslechting in het verdrag. Aangezien het vrijhandelsakkoord met Singapore en het CETA beide gemengde akkoorden zijn, is er volgens de Franstalige koepel van ngo's die rond ontwikkelingshulp werken geen reden om te wachten met het verzoek tot advies aan het Europees Hof. Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings (Ecolo) wil van zijn kant van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) weten wanneer dat zal gebeuren. Open Vld-Kamerleden Annemie Turtelboom en Tim Vandenput vinden de hoerakreet van Waals minister-president Magnette over het advies van het Europees Hof dan weer onterecht. Magnette stelde dat dit de Waalse regering gelijk geeft in haar verzet tegen CETA. Volgens Turtelboom stelt het Hof "enkel en alleen dat de lidstaten hun goedkeuring moeten geven over de investeringshoofdstukken die in vrijhandelsverdragen kunnen vervat zijn". "De vrijhandelsakkoorden zelf blijven een exclusieve bevoegdheid van de EU". Voor de Open Vld'ster breidt dit advies de beslissingsmacht van de Europese Commissie nog uit op dit vlak. "Zo oordeelt het hof nu dat de Europese Commissie exclusief bevoegd is voor transport en duurzame ontwikkeling. Eens de lidstaten een mandaat hebben gegeven aan de Commissie, hebben de nationale parlementen dus geen beslissingsmacht meer in de goedkeuring." De liberalen menen dat het advies van dinsdag geen al te grote wijzigingen zal inhouden. "Ook bij CETA werd er door de EU beslist om de nationale parlementen zich te laten uitspreken over het investeringshoofdstuk, maar het gedeelte over vrijhandel al voorlopig in werking te laten treden na goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad", aldus Vandeput.