De Duitse minister van Defensie wil de verplichte legerdienst in Duitsland op 1 juli 2011 opschorten. Ze blijft wel in de grondwet staan.

Over de afschaffing van de legerdienst wordt in Duitsland al maanden gepraat. De regering schuift nu een datum naar voor: 1 juli van volgend jaar. De officiële regeringsbeslissing zou in december vallen.

Zu Guttenberg heeft ook zijn voornemen bevestigd om het aantal effectieve manschappen in de Bundeswehr te verminderen van 250.000 tot een aantal tussen de 180.000 en 185.000 soldaten.

De Duitse minister van Defensie wil de verplichte legerdienst in Duitsland op 1 juli 2011 opschorten. Ze blijft wel in de grondwet staan.Over de afschaffing van de legerdienst wordt in Duitsland al maanden gepraat. De regering schuift nu een datum naar voor: 1 juli van volgend jaar. De officiële regeringsbeslissing zou in december vallen.Zu Guttenberg heeft ook zijn voornemen bevestigd om het aantal effectieve manschappen in de Bundeswehr te verminderen van 250.000 tot een aantal tussen de 180.000 en 185.000 soldaten.