De Duitse katholieke kerk installeert een telefonische hulplijn voor slachtoffers van seksueel misbruik. De lijn zal opereren vanuit Trier.

Beschuldigingen aan het adres van de clerus zullen behandeld worden door de bisschop.

Net als andere landen heeft ook Duitsland af te rekenen met verhalen over misbruik in de kerk.

Honderden mensen hebben getuigenis afgelegd over misbruik door priesters in de periode tussen de vijftiger en de tachtiger jaren.

De paus zelf is ook in opspraak gekomen omdat hij nagelaten zou hebben op te treden tegen een vermeend kindermisbruiker toen hij aartsbisschop van München was.

Het schandaal heeft al twee derde van de Duitse diocesen aangetast. Het hoofd van de Duitse katholieke kerk heeft zijn verontschuldigingen aangeboden.

De Duitse katholieke kerk installeert een telefonische hulplijn voor slachtoffers van seksueel misbruik. De lijn zal opereren vanuit Trier. Beschuldigingen aan het adres van de clerus zullen behandeld worden door de bisschop.Net als andere landen heeft ook Duitsland af te rekenen met verhalen over misbruik in de kerk.Honderden mensen hebben getuigenis afgelegd over misbruik door priesters in de periode tussen de vijftiger en de tachtiger jaren. De paus zelf is ook in opspraak gekomen omdat hij nagelaten zou hebben op te treden tegen een vermeend kindermisbruiker toen hij aartsbisschop van München was. Het schandaal heeft al twee derde van de Duitse diocesen aangetast. Het hoofd van de Duitse katholieke kerk heeft zijn verontschuldigingen aangeboden.