De Duitse eurocommissaris Günther Oettinger staat open voor flexibele quota bij de verdeling van vluchtelingen in Europa. In een interview met Welt am Sonntag toont hij begrip dat heel wat landen niet zomaar meteen massa's vluchtelingen kunnen opvangen.

'Vooral kleinere landen, die tot nu nog maar weinig ervaring met vluchtelingen hebben, moeten voldoende tijd krijgen om de quota ook werkelijk in te vullen', luidt het. 'Als een land bijvoorbeeld kan bewijzen dat het een bepaald aantal vluchtelingen niet onmiddellijk kan onderbrengen, maar wel de noodzakelijke bouwwerkzaamheden aanvat, dan zouden Brussel en de andere lidstaten een overgangstijd moeten aanvaarden'.

Maar aan het eind moet de verdeelsleutel wel bindend zijn, klonk het nog. 'Vrijwillige quota kunnen niet functioneren.'

Materiële steun

De CDU-politicus pleitte in het interview ook voor meer gelijkschakeling op Europees niveau van materiële steun aan asielzoekers. Natuurlijk kunnen de diensten en vergoedingen niet tot op de laatste cent gelijk zijn tussen alle EU-landen, geeft Oettinger toe. Ze moeten aangepast worden aan de kosten voor levensonderhoud in het gastland.

'Maar we hebben nood aan een zekere mate van harmonisering van de materiële voordelen voor asielzoekers, omdat een te sterke kloof tussen de EU-landen verkeerde prikkels kan geven.'

De ministers van Binnenlandse Zaken van de 28 EU-landen komen morgen bijeen in Luxemburg om te praten over de vluchtelingencrisis. Een mogelijk spreidingsplan staat hoog op de agenda. (Belga/AVE)

De Duitse eurocommissaris Günther Oettinger staat open voor flexibele quota bij de verdeling van vluchtelingen in Europa. In een interview met Welt am Sonntag toont hij begrip dat heel wat landen niet zomaar meteen massa's vluchtelingen kunnen opvangen.'Vooral kleinere landen, die tot nu nog maar weinig ervaring met vluchtelingen hebben, moeten voldoende tijd krijgen om de quota ook werkelijk in te vullen', luidt het. 'Als een land bijvoorbeeld kan bewijzen dat het een bepaald aantal vluchtelingen niet onmiddellijk kan onderbrengen, maar wel de noodzakelijke bouwwerkzaamheden aanvat, dan zouden Brussel en de andere lidstaten een overgangstijd moeten aanvaarden'. Maar aan het eind moet de verdeelsleutel wel bindend zijn, klonk het nog. 'Vrijwillige quota kunnen niet functioneren.'De CDU-politicus pleitte in het interview ook voor meer gelijkschakeling op Europees niveau van materiële steun aan asielzoekers. Natuurlijk kunnen de diensten en vergoedingen niet tot op de laatste cent gelijk zijn tussen alle EU-landen, geeft Oettinger toe. Ze moeten aangepast worden aan de kosten voor levensonderhoud in het gastland. 'Maar we hebben nood aan een zekere mate van harmonisering van de materiële voordelen voor asielzoekers, omdat een te sterke kloof tussen de EU-landen verkeerde prikkels kan geven.'De ministers van Binnenlandse Zaken van de 28 EU-landen komen morgen bijeen in Luxemburg om te praten over de vluchtelingencrisis. Een mogelijk spreidingsplan staat hoog op de agenda. (Belga/AVE)