Het plan is "pro-gezin, pro-kinderen, pro-werknemers", zei hij dinsdagavond op een meeting in Aston (in de staat Pennsylvania), waar hij vergezeld was van zijn dochter Ivanka, moeder van drie jonge kinderen. Ivanka (34), die voor de Trump Organization werkt, was verregaand betrokken in dit dossier, preciseerde haar vader.

Het plan van Trump, dat door het Democratische kamp meteen als "achterhaald en krakkemikkig" werd afgedaan en ongunstig voor de armsten, biedt de mogelijkheid het geld voor kinderopvang van de belastingen af te trekken tot de leeftijd van 13 jaar. Donald Trump beloofde ook "incentives" voor werkgevers die in kinderopvang op de werkplek voorzien. Bovenal stelt hij een moederschapsverlof van zes weken voor "voor moeders van een boreling wier werkgever dit voordeel niet toekent". Zij zouden in die periode het equivalent van een leefloon ontvangen.

In de Verenigde Staten bestaat geen verplichting rond betaald moederschapsverlof. Ouders kunnen enkel twaalf weken onbetaald verlof nemen "om familiale redenen". (Belga/NSK)

Het plan is "pro-gezin, pro-kinderen, pro-werknemers", zei hij dinsdagavond op een meeting in Aston (in de staat Pennsylvania), waar hij vergezeld was van zijn dochter Ivanka, moeder van drie jonge kinderen. Ivanka (34), die voor de Trump Organization werkt, was verregaand betrokken in dit dossier, preciseerde haar vader.Het plan van Trump, dat door het Democratische kamp meteen als "achterhaald en krakkemikkig" werd afgedaan en ongunstig voor de armsten, biedt de mogelijkheid het geld voor kinderopvang van de belastingen af te trekken tot de leeftijd van 13 jaar. Donald Trump beloofde ook "incentives" voor werkgevers die in kinderopvang op de werkplek voorzien. Bovenal stelt hij een moederschapsverlof van zes weken voor "voor moeders van een boreling wier werkgever dit voordeel niet toekent". Zij zouden in die periode het equivalent van een leefloon ontvangen.In de Verenigde Staten bestaat geen verplichting rond betaald moederschapsverlof. Ouders kunnen enkel twaalf weken onbetaald verlof nemen "om familiale redenen". (Belga/NSK)