Trump sloot CPAC af, het jaarlijkse conservatief politieke congres. Zijn speech begon ruim een uur later dan gepland. Er werd geen reden voor de vertraging gegeven, maar zijn vliegtuig steeg pas op toen hij eigenlijk al had moeten spreken.
...

Trump sloot CPAC af, het jaarlijkse conservatief politieke congres. Zijn speech begon ruim een uur later dan gepland. Er werd geen reden voor de vertraging gegeven, maar zijn vliegtuig steeg pas op toen hij eigenlijk al had moeten spreken. Trump hintte ook, zowel bij het begin als bij het einde van zijn toespraak, op een nieuwe gooi naar het Witte Huis in 2024. En hij bleef volhouden dat hij en niet Biden de verkiezingen in november heeft gewonnen. 'Wie weet beslis ik wel om hen een derde keer te verslaan', zei hij, verwijzend naar de Democraten. Aan het einde van zijn speech beloofde hij een Republikeinse president in 2024. 'Ik vraag me af wie dat zal zijn.'Trump had na interne kritiek uit de Republikeinse Partij even overwogen om een eigen partij te beginnen, The Patriot Party. Maar dat idee laat hij varen nu het gros van de partij zich weer achter hem heeft geschaard. 'Ik begin geen nieuwe partij', zei hij. 'Zou dat niet briljant zijn? Laten we een partij beginnen zodat we onze stemmen kunnen verdelen en nooit winnen?' 'We hebben de Republikeinse partij', aldus Trump. 'Die zal worden verenigd en sterker worden dan ooit'. Het idee van een eigen partij klasseerde hij tijdens zijn speech als een verzinsel van de 'fake news' media.Het is ongewoon dat een gewezen president zich zo snel weer in het politieke leven begeeft. Doorgaans gunnen ex-presidenten hun opvolger minstens een half jaar respijt, doorgaans langer. Donald Trump wachtte sinds de machtswissel een maand en acht dagen alvorens hij zijn eerste politieke toespraak hield. Hij trok meteen ten aanval tegen zijn opvolger, de Democraat Joe Biden. 'We zijn in een korte maand van Amerika eerst naar Amerika laatst gegaan', zei hij. Hij had kritiek op het migratiebeleid van zijn opvolger, op diens energie/milieubeleid en op het feit dat de scholen niet opengaan, in weerwil van beloften van Biden.Kopstukken uit de partij, onder meer Karl Rove, de strateeg van gewezen president George W. Bush, hadden Trump aangemaand om tijdens zijn toespraak de plannen voor de toekomst van de partij uit te tekenen, en op te houden met klachten over de zogenaamde 'gestolen verkiezing' van 2020. Trump ging niet op dat advies in en sprak langdurig over het 'heel zieke en corrupte verkiezingsproces', ook al zijn de ruim zestig rechtszaken die zijn advocaten begonnen op niets uitgedraaid. Nog een advies van onder meer Rove: ga niet in op de partijgenoten die voor Trumps impeachment hebben gestemd, breng een verenigende boodschap. Ook deze raad werd in de wind geslagen. Trump citeerde de namen van de zeventien Republikeinen in Huis van Afgevaardigden (tien) en Senaat (zeven) die hem afvielen. Hij riep zijn partijgenoten op hen 'kwijt te geraken' bij de volgende verkiezingen. Hij besteedde daarbij de meeste tijd aan Liz Cheney, de dochter van gewezen neoconservatieve vicepresident Dick Cheney. Liz Cheney, die als derde belangrijkste Republikein in het Huis van Afgevaardigden op 13 januari voor impeachment stemde, verklaarde naderhand dat wat haar betreft Trump geen rol meer te spelen heeft in de Republikeinse Partij. Trump noemde haar een 'oorlogsstoker, een persoon die ervan houdt onze troepen te zien vechten'. 'Ze is sneller gezakt in de peilingen dan ik ooit al een mens heb zien doen'.In die context van kritiek binnen de partij op zijn persoon, zei Trump: 'We kunnen ons geen leiders veroorloven die met meer passie hun landgenoten veroordelen dan Democraten, de media en de radicalen die de VS in een socialistisch land willen veranderen'. Het was het dichtst dat hij kwam bij een verwijzing naar de bestorming van het Capitool.Amerikanen waren het, toen hij president was, gewoon Trump enkele keren per dag te horen, tot vreugde of levensgrote ergernis, al naargelang. Hij was nu ruim een maand bijna onhoorbaar, mede omdat Twitter en Facebook hem in de ban gedaan hebben. De toespraak toonde dat er in tussentijd weinig veranderd is. Trump wil duidelijk aan het roer blijven van de partij: 'Ik sta voor jullie om te verklaren dat de ongelofelijke reis die we vier jaar geleden begonnen verre van afgelopen is'. Onmiddellijk na de toespraak streamde het conservatieve Fox News: 'Trump bekrachtigt status als leider van de Republikeinse Partij'. Maar wil die partij hem wel opnieuw als presidentskandidaat zien (in de veronderstelling dat Trump het zelf wil, wat velen betwijfelen, en het zelf kan, wat ook verre van zeker is gelet op de rechtszaken over zijn acties als zakenman en als president die op hem afkomen)?CPAC (Conservative Political Action Conference) leek dit jaar een onversneden Trump-minnende gebeurtenis. Dat is niet altijd zo geweest. In het verleden, in 2016, negeerde Trump de bijeenkomst omdat ze te afwijzend stond tegenover zijn populisme, dat velen binnen CPAC als 'niet conservatief' beschouwden. Dit keer hadden alle anti-Trump Republikeinen de vergadering gemeden, of waren ze niet uitgenodigd. Zelfs gewezen vicepresident Mike Pence bleef weg.CPAC ondervroeg de wél aanwezigen over hun Trumpliefde en de peiling bood toch enige nuance. 95 procent van de aanwezigen vond weliswaar dat de Republikeinse Partij de politieke lijn van Trump moet handhaven. Maar 'slechts' 68 procent vond dat Trump ook weer kandidaat voor het presidentschap moet zijn. Nog minder, 55 procent, duidde aan tijdens de Republikeinse voorverkiezingen op een eventuele presidentskandaat Donald Trump te zullen stemmen - wat toch wel tegenvallend was voor vele aanhangers van 'The Donald' op dit 'Trump lovefest'. Tweede in de stemming was Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die 21 procent van de voorkeuren kreeg, misschien omdat CPAC in Orlando, Florida, doorging.Bij partijgenoten met eigen presidentiële ambities, en er waren er nogal wat aanwezig in Orlando, wordt het moeilijk om die plannen te financieren laat staan te realiseren zolang Trump de aandacht blijft monopoliseren.