Document over huiszoeking Trump wordt gecensureerd vrijgegeven

© reuters

Een rechter in Florida geeft toestemming om het FBI-document dat de basis vormde voor de doorzoeking van een woning van oud-president Donald Trump vrij te geven, maar er worden wel veel details weggelaten. Het ministerie van Justitie geeft de gecensureerde versie vrijdag vrij. Daaruit kan duidelijk worden waarom de politie dacht dat er strafbare feiten zijn gepleegd.

Het gaat om een onder ede afgelegde verklaring waarin wordt uitgelegd waarom gevonden bewijs reden was voor de huiszoeking in Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach (Florida), waar twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag werden genomen.
Verschillende media, waaronder de kranten The New York Times en The Washington Post, hadden zich tot de rechter gewend om het document te kunnen inzien. Maar passages die de identiteit van getuigen, FBI-agenten of andere betrokkenen kunnen openbaren worden geheim gehouden. Dat geldt ook voor details over de opzet van het onderzoek.

Het publiek heeft volgen de eisers het recht om te weten wat er in het FBI-document staat, gezien het bijzondere karakter van de huiszoeking. Ook Trump heeft ervoor gepleit de vertrouwelijke status van het document op te heffen, mede in de veronderstelling dat de zaak politiek gemotiveerd is. Maar hij heeft wel een zaak aangespannen waarin hij eist dat de FBI stopt met het onderzoek tot een toezichthouder is aangesteld.

Uit het eerder vrijgegeven huiszoekingsbevel en een lijst met in beslag genomen voorwerpen is gebleken dat een deel van het in Trumps residentie gevonden materiaal de status ’topgeheim’ had, dat volgens protocollen in overheidsfaciliteiten moet worden opgeborgen.

Partner Content