Erkenning voor slachtoffers van historisch misbruik

iStock
© iStock

De erkenings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch geweld loopt van 1 december tot eind mei 2015. De commissie wordt tijdelijk opgericht om aanvragen te behandelen van feiten van misbruik en geweld die zich tussen 1930 en 1990 afspeelden in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. De commissie is geen waarheids- of onderzoekscommissie, maar maakt bemiddelingsgesprekken mogelijk. De commissie bestaat uit een groep deskundigen die wekelijks samenkomen. Ze ontvangt slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van historisch misbruik, voor een gesprek met het oog op de erkenning van het leed. Dat kan dan leiden tot een bemiddelingsgesprek met een dader of de instantie waar het misbruik plaatsvond. Daarnaast kunnen vanaf 1 december in elke provincie de slachtoffers elkaar ontmoeten om hun verhaal te delen. De bedoeling is dat de slachtoffers via de hulplijn 1712 de weg vinden naar het aanbod.

Renovatiepremie wordt belastingaftrek

Renovatie, Istock
Renovatie © Istock

Voortaan wordt de Vlaamse renovatiepremie uitgekeerd in de vorm van een belastingaftrek. Sinds 2007 kan een premie worden aangevraagd voor renovaties van meer dan 10.000 euro. Afhankelijk van het inkomen bedraagt die tot 30 procent van de investeringskost, met een plafond van 10.000 euro. De tegemoetkoming zal nu niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere terugbetalingsschijven. Een uitzondering daarop geldt als de woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. Wie na 1 december werken uitvoert, kan ze pas ten vroegste in de belastingaangifte van de zomer daarop ingeven. De voorwaarden en bedragen blijven wel dezelfde. De belastingvermindering kan dus worden aangevraagd voor een woning van minstens 25 jaar oud, waarin wordt gewerkt aan de ruwbouw, het dak, het buitenschrijnwerk, de elektriciteit, de verwarming, het sanitair of de trappen. Er gelden ook strikte plafonds op het gezinsinkomen.

Donald Tusk volgt Herman Van Rompuy op als voorzitter Europese Raad

 Herman Van Rompuy en Donald Tusk., Reuters
Herman Van Rompuy en Donald Tusk. © Reuters

Herman Van Rompuy is vanaf 1 december niet langer de voorzitter van de Europese Raad. Hij wordt dan opgevolgd door de Pool Donald Tusk. De 57-jarige Tusk heeft net als vele Poolse politici een verleden als actief lid van de dissidente vakbond Solidarnosc. Als leider van het liberaal-conservatieve Burgerplatform versloeg hij in 2007 de eurosceptische partij Recht en Rechtvaardigheid van de broers Kaczynski en sindsdien voer hij met Polen een uitgesproken pro-Europese koers. Hij geniet ook aanzien voor de wijze waarop hij zijn land doorheen de financiële en economische crisis loodste.

Eurocommissarissen moeten contacten met lobbyisten openbaar maken

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker , Reuters
Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker © Reuters

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beloofde bij zijn aantreden meer open kaart spelen over het reilen en zeilen binnen de Commissie. Contacten met belanghebbenden vormen een belangrijk deel van het werk van een commissaris, maar hij/zij moet daarbij de juiste balans hanteren, vindt Juncker. Daarom moeten alle eurocommissarissen, hun kabinetsleden en de topambtenaren vanaf 1 december hun contacten en gesprekken met belangengroepen en lobbyisten openbaar maken. Bovendien mogen ze enkel contact hebben met lobbyisten die geregistreerd staan in het Europese transparantieregister. Volgens de overeengekomen werkmethode zal slechts in uitzonderlijke gevallen van de algemene regel afgeweken mogen worden, bijvoorbeeld wanneer de openbare veiligheid meespeelt of het economische of monetaire beleid van een lidstaat

Europees grenscontrolesysteem Eurosur wordt uitgebreid

Reuters
© Reuters

Het Europese grensbewakingssysteem Eurosur zal vanaf 1 december in werking treden in elf Europese landen, waaronder België. Het opzet van Eurosur is om bijvoorbeeld kleine bootjes waarmee migranten de EU trachten te bereiken, dankzij de snellere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, beter te detecteren met behulp van satellieten en andere geavanceerde surveillancetechnologie. Het systeem wordt al sinds december vorig jaar gebruikt door de achttien EU-lidstaten aan de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen en het geassocieerde Schengenland Noorwegen. Vanaf 1 december 2014 komen daar nog acht EU-lidstaten bij. Critici bestempelen Eurosur als een geavanceerd systeem dat vluchtelingen de toegang tot Europa moet ontzeggen.

Erkenning voor slachtoffers van historisch misbruikDe erkenings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch geweld loopt van 1 december tot eind mei 2015. De commissie wordt tijdelijk opgericht om aanvragen te behandelen van feiten van misbruik en geweld die zich tussen 1930 en 1990 afspeelden in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. De commissie is geen waarheids- of onderzoekscommissie, maar maakt bemiddelingsgesprekken mogelijk. De commissie bestaat uit een groep deskundigen die wekelijks samenkomen. Ze ontvangt slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van historisch misbruik, voor een gesprek met het oog op de erkenning van het leed. Dat kan dan leiden tot een bemiddelingsgesprek met een dader of de instantie waar het misbruik plaatsvond. Daarnaast kunnen vanaf 1 december in elke provincie de slachtoffers elkaar ontmoeten om hun verhaal te delen. De bedoeling is dat de slachtoffers via de hulplijn 1712 de weg vinden naar het aanbod.Renovatiepremie wordt belastingaftrekVoortaan wordt de Vlaamse renovatiepremie uitgekeerd in de vorm van een belastingaftrek. Sinds 2007 kan een premie worden aangevraagd voor renovaties van meer dan 10.000 euro. Afhankelijk van het inkomen bedraagt die tot 30 procent van de investeringskost, met een plafond van 10.000 euro. De tegemoetkoming zal nu niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere terugbetalingsschijven. Een uitzondering daarop geldt als de woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. Wie na 1 december werken uitvoert, kan ze pas ten vroegste in de belastingaangifte van de zomer daarop ingeven. De voorwaarden en bedragen blijven wel dezelfde. De belastingvermindering kan dus worden aangevraagd voor een woning van minstens 25 jaar oud, waarin wordt gewerkt aan de ruwbouw, het dak, het buitenschrijnwerk, de elektriciteit, de verwarming, het sanitair of de trappen. Er gelden ook strikte plafonds op het gezinsinkomen.Donald Tusk volgt Herman Van Rompuy op als voorzitter Europese RaadHerman Van Rompuy is vanaf 1 december niet langer de voorzitter van de Europese Raad. Hij wordt dan opgevolgd door de Pool Donald Tusk. De 57-jarige Tusk heeft net als vele Poolse politici een verleden als actief lid van de dissidente vakbond Solidarnosc. Als leider van het liberaal-conservatieve Burgerplatform versloeg hij in 2007 de eurosceptische partij Recht en Rechtvaardigheid van de broers Kaczynski en sindsdien voer hij met Polen een uitgesproken pro-Europese koers. Hij geniet ook aanzien voor de wijze waarop hij zijn land doorheen de financiële en economische crisis loodste. Eurocommissarissen moeten contacten met lobbyisten openbaar makenEuropees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beloofde bij zijn aantreden meer open kaart spelen over het reilen en zeilen binnen de Commissie. Contacten met belanghebbenden vormen een belangrijk deel van het werk van een commissaris, maar hij/zij moet daarbij de juiste balans hanteren, vindt Juncker. Daarom moeten alle eurocommissarissen, hun kabinetsleden en de topambtenaren vanaf 1 december hun contacten en gesprekken met belangengroepen en lobbyisten openbaar maken. Bovendien mogen ze enkel contact hebben met lobbyisten die geregistreerd staan in het Europese transparantieregister. Volgens de overeengekomen werkmethode zal slechts in uitzonderlijke gevallen van de algemene regel afgeweken mogen worden, bijvoorbeeld wanneer de openbare veiligheid meespeelt of het economische of monetaire beleid van een lidstaatEuropees grenscontrolesysteem Eurosur wordt uitgebreidHet Europese grensbewakingssysteem Eurosur zal vanaf 1 december in werking treden in elf Europese landen, waaronder België. Het opzet van Eurosur is om bijvoorbeeld kleine bootjes waarmee migranten de EU trachten te bereiken, dankzij de snellere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, beter te detecteren met behulp van satellieten en andere geavanceerde surveillancetechnologie. Het systeem wordt al sinds december vorig jaar gebruikt door de achttien EU-lidstaten aan de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen en het geassocieerde Schengenland Noorwegen. Vanaf 1 december 2014 komen daar nog acht EU-lidstaten bij. Critici bestempelen Eurosur als een geavanceerd systeem dat vluchtelingen de toegang tot Europa moet ontzeggen.