Di Rupo wil Mercosur-akkoord niet zomaar goedkeuren: ‘Internationale handel niet tegen eender welke prijs’

© Belga Image

‘Voor Wallonië is het neen! We blijven coherent met het Waals regeerakkoord en onze economische, sociale en milieudoelstellingen uit onze transitiestrategie’, verklaarde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) maandagnamiddag. Terwijl het akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen in de bevoegde commissie van het Waals Parlement wordt besproken. Intussen hebben de Waalse meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo een motie neergelegd tegen het akkoord.

‘Ons regeerakkoord legt een geheel van criteria vast die de regering moet naleven om België een volmacht te geven om internationale handelsakkoorden te tekenen’, waaronder het respect van de fundamentele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, de aanwezigheid van sociale en milieuclausules in lijn met de klimaatakkoorden van Parijs, lichtte Di Rupo tot.

De Waalse regering ’twijfelt aan de engagementen van de Braziliaanse president Bolsonaro om de klimaatakkoorden van Parijs uit te voeren en een einde te maken aan de illegale ontbossing, zeker in het licht van het milieubeleid dat het land tot nu toe voerde’, vervolgde de Waalse regeringsleider.

Voor hem ‘blijft de invoer van rundvlees, suiker en ethanol in de EU bijzonder gevoelig. De grootschalige invoer van rundvlees zal de Waalse rundveesector met bijna 9.000 veetelers ernstig bedreigen’, vreesde Di Rupo, die nog wees op de gebrekkige syndicale rechten in de Mercosur-landen.

‘In de huidige stand van zaken zal de Waalse regering haar bevoegdheden niet delegeren aan de federale regering om over het akkoord te onderhandelen. We zijn voor internationale handel, maar we willen dat de sociale, sanitaire en milieucriteria die gelden in België en de EU-lidstaten ook van toepassing zijn in de Mercosur-landen’, besloot Di Rupo.

Intussen heeft de PS-Ecolo-MR-meerderheid een motie neergelegd, die ook door de oppositie meegetekend kan worden, om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt van het parlement dat de federale regering het akkoord niet in naam van Wallonië kan ondertekenen. Oppositiepartij cdH hoopt dat zijn eigen motie in de meerderheidsmotie kan worden opgenomen voordat de tekst in de komende weken in plenaire zitting besproken wordt.

Partner Content