In 2014 wordt het riskanter om zaken te doen in het buitenland. Dat meldt het Duitse blad Die Welt. De gevolgen van politieke instabiliteit gaan van negatieve effecten op investeringen tot levensbedreigende terreuraanslagen en ontvoeringen.

De mondialisering van de handel is niet zonder risico's. In het afgelopen decennium is het aandeel van politiek instabiele landen in de wereldeconomie gegroeid tot 35 procent. Volgens experts van Control Risks, een internationale adviesfirma die zich specialiseert in risico's en beveiliging, tekenen de gevaren voor internationaal ondernemen zich steeds duidelijker af.

Boze middenklasse

In landen als Brazilië, China en Turkije zijn er grote lagen van de bevolking die verandering en meer medezeggenschap willen. Volgens Control Risks komt de middenklasse in zulke groeilanden in opstand tegen de politieke elite, waardoor de groeiprognoses er steeds onzekerder worden. Ook in ontwikkelingslanden is een verhoogde instabiliteit merkbaar.

De firma heeft een landkaart samengesteld van de risico's en hun invloed op de wereldmarkt. De wens naar economische groei heeft in 2013 geleid tot een nieuwe golf van protectionisme. De reactie van bepaalde landen op lagere groeicijfers wordt in de komende jaren daarom bepalend voor het politieke klimaat.

In de voorbije tien jaar is de mondiale middenklasse gegroeid tot meer dan 2 miljard mensen. Tegen 2023 zal dat aantal toegenomen zijn tot 3 miljard. Protestbewegingen als de Arabische Lente en de Occupybeweging gelden als bewijs dat die middenklasse een snellere groei en betere kansen verwacht. Regeringen en ondernemingen krijgen kritiek inzake werkzekerheid en economische rechtvaardigheid.

Ontvoerders, piraten en terroristen

Nog volgens Control Risks is het risico op ontvoeringen tegenwoordig groter in Azië dan in Latijns-Amerika. Landen als Afghanistan, de Filippijnen, India en Pakistan voeren de lijst aan, terwijl in Colombia het risico op ontvoeringen met 50 procent is afgenomen tegenover 2005. Ook in Afrika blijft het gevaar nog steeds erg hoog.

Piraterij is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. De piraterij voor de kust van Somalië heeft momenteel zelfs de laagste stand bereikt in zes jaar. De cijfers van 2013 toonden een afname van 90 procent tegenover 2012. In de Golf van Guinee daarentegen is de piraterij min of meer stabiel gebleven.

De terrorismedreiging blijft bijzonder groot in 2013. Dat meldt verzekeringsmakelaar Aon, die risico's voor bedrijven en hun medewerkers verzekert. Door die mondiale risico's worden niet alleen eigen omzetprognoses van bedrijven moeilijker, ook de kosten stijgen. Zo merken bedrijven hun engagement in crisisgebieden allereerst aan de verzekeringspremies. Volgens onderzoek van Aon in samenwerking met de adviesfirma The Risk Advisory Group bestaat met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika een grote kans voor werknemers om slachtoffer te worden van terreur. (YD)

In 2014 wordt het riskanter om zaken te doen in het buitenland. Dat meldt het Duitse blad Die Welt. De gevolgen van politieke instabiliteit gaan van negatieve effecten op investeringen tot levensbedreigende terreuraanslagen en ontvoeringen.De mondialisering van de handel is niet zonder risico's. In het afgelopen decennium is het aandeel van politiek instabiele landen in de wereldeconomie gegroeid tot 35 procent. Volgens experts van Control Risks, een internationale adviesfirma die zich specialiseert in risico's en beveiliging, tekenen de gevaren voor internationaal ondernemen zich steeds duidelijker af.In landen als Brazilië, China en Turkije zijn er grote lagen van de bevolking die verandering en meer medezeggenschap willen. Volgens Control Risks komt de middenklasse in zulke groeilanden in opstand tegen de politieke elite, waardoor de groeiprognoses er steeds onzekerder worden. Ook in ontwikkelingslanden is een verhoogde instabiliteit merkbaar.De firma heeft een landkaart samengesteld van de risico's en hun invloed op de wereldmarkt. De wens naar economische groei heeft in 2013 geleid tot een nieuwe golf van protectionisme. De reactie van bepaalde landen op lagere groeicijfers wordt in de komende jaren daarom bepalend voor het politieke klimaat.In de voorbije tien jaar is de mondiale middenklasse gegroeid tot meer dan 2 miljard mensen. Tegen 2023 zal dat aantal toegenomen zijn tot 3 miljard. Protestbewegingen als de Arabische Lente en de Occupybeweging gelden als bewijs dat die middenklasse een snellere groei en betere kansen verwacht. Regeringen en ondernemingen krijgen kritiek inzake werkzekerheid en economische rechtvaardigheid.Nog volgens Control Risks is het risico op ontvoeringen tegenwoordig groter in Azië dan in Latijns-Amerika. Landen als Afghanistan, de Filippijnen, India en Pakistan voeren de lijst aan, terwijl in Colombia het risico op ontvoeringen met 50 procent is afgenomen tegenover 2005. Ook in Afrika blijft het gevaar nog steeds erg hoog.Piraterij is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. De piraterij voor de kust van Somalië heeft momenteel zelfs de laagste stand bereikt in zes jaar. De cijfers van 2013 toonden een afname van 90 procent tegenover 2012. In de Golf van Guinee daarentegen is de piraterij min of meer stabiel gebleven.De terrorismedreiging blijft bijzonder groot in 2013. Dat meldt verzekeringsmakelaar Aon, die risico's voor bedrijven en hun medewerkers verzekert. Door die mondiale risico's worden niet alleen eigen omzetprognoses van bedrijven moeilijker, ook de kosten stijgen. Zo merken bedrijven hun engagement in crisisgebieden allereerst aan de verzekeringspremies. Volgens onderzoek van Aon in samenwerking met de adviesfirma The Risk Advisory Group bestaat met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika een grote kans voor werknemers om slachtoffer te worden van terreur. (YD)