Steve Bannon, ex-baas van de rechtse website Breitbart, werd eerst door Donald Trump als campagneleider aangesteld en daarna aangeduid tot Trumps politieke strateeg in het Witte Huis - degene die met Trump de politieke lijnen uitzet.
...

Steve Bannon, ex-baas van de rechtse website Breitbart, werd eerst door Donald Trump als campagneleider aangesteld en daarna aangeduid tot Trumps politieke strateeg in het Witte Huis - degene die met Trump de politieke lijnen uitzet. Met Breitbart bood Bannon een platform aan de alt-right, aan wit-nationalisme, antisemitisme en seksisme (zonder dat hij die ideeën deelde, gaf hij enkele keren aan), maar wat denkt hijzelf? Bannon en Breitbart werden al de uitvinders van het Trumpisme genoemd.De nieuwssite Buzzfeed legde de hand op een voordracht met vragensessie die Bannon in 2014 gaf. Hij praatte gedurende 50 minuten via Skype met een zaal in het Vaticaan, waar een conferentie over armoede doorging, die georganiseerd werd door het Human Dignity Institute. Het Human Dignity Institute is een conservatieve, religieuze groep, verbonden met de katholieke kerk.Bannon schetste een wereld in crisis, in oorlog, die alleen te redden is door nationalisme, door populisme, door joods-christelijke idealen en door 'verlicht kapitalisme'."Ik geloof dat de wereld, en meer in het bijzonder de joods-christelijke wereld, in crisis verkeert". "En dat is een crisis van zowel het kapitalisme maar meer in het bijzonder van de joods-christelijke fundamenten in onze westerse overtuigingen"."Honderd jaar geleden op het moment dat we praten vond in Sarajevo de moord op aartshertog Franz Ferdinand plaats die leidde tot het einde van het Victoriaans tijdperk en het begin van de bloedigste eeuw in de geschiedenis van de mensheid. Om het in perspectief te plaatsen: tot de moord die honderd jaar geleden plaatsvond, was de wereld in vrede. Er was handel, er was globalisering, er was overdracht van technologie, de anglicaanse kerk en de katholieke kerk en het christelijk geloof waren dominant in Europa. Zeven weken later waren er denk ik 5 miljoen mannen onder uniform, en binnen de 30 dagen waren er een miljoen doden".Uiteindelijk zouden 180 tot 200 miljoen mensen gedood worden in de 20ste eeuw, aldus Bannon, die sprak van "een eeuw van barbarij". "Wij zijn kinderen van die barbarij. Dit zal bijna beschouwd worden als nieuwe Middeleeuwen" (Dark Age in het Engels).Bannon beschreef in 2014 de oorlogen van de 20ste eeuw als "ten gronde het joods-christelijke westen tegen atheïsten oké?"Wat ons redde, "was niet alleen heldhaftigheid van onze mensen. Het onderliggend principe was een verlichte vorm van kapitalisme"."Dat kapitalisme creëerde enorme welvaart. En die welvaart werd in realiteit verdeeld onder de middenklasse, de beginnende middenklasse, mensen die uit arbeidersmiddens kwamen, en het creëerde een Pax Americana". Die Pax Americana, die tientallen jaren duurde, was, zei hij, een gevolg van joods-christelijk kapitalisme. "Bijna alle kapitalisten geloofden sterk in het joods-christelijke westen ... en hun geloof manifesteerde zich in hun werk". "Ik geloof dat we sinds de val van de Sovjetunie gedeeltelijk het spoor kwijt zijn in wat een crisis is van zowel onze kerk, een geloofscrisis, een crisis van het westen, een crisis van het kapitalisme"."Ik was zelf een harde kapitalist, zo hard als je ze kunt vinden", aldus Bannon, die onder meer voor Goldman Sachs heeft gewerkt. "Maar er zijn twee soorten van kapitalisme die heel verontrustend zijn. De ene is staatskapitalisme", met nepotisme, dat erop gericht is welvaart te creëren voor een heel kleine groep."De andere vorm van kapitalisme, bijna even verontrustend, is wat ik noem de Ayn Rand of de Objectivistische School van libertair kapitalisme", een seculiere vorm van kapitalisme."Deze vorm van kapitalisme is nogal verschillend van wat ik het 'verlicht kapitalisme' noemde van het joods-christelijke westen. Het is een vorm van kapitalisme die van mensen handelswaar maakt, die hen objectiveert, en hen bijna gebruikt - zoals in de basisconcepten van Marx".Deze vorm van kapitalisme droeg bij tot de bankencrisis. "De manier waarop de mensen die de banken en de investeringsfondsen leidden nooit ter verantwoording geroepen werden, vuurde de woede aan in de Tea Party beweging in de VS"."Je kunt begrijpen waarom mensen die moeite hebben om 50 of 60.000 dollar per jaar te verdienen en die hun belastingen zien stijgen, kwaad worden als die belastingen dienen om de banken te redden. Wat we gedaan hebben is een groep creëren die alleen maar kan winnen. Bankiers lopen geen risico als ze zich slecht gedragen".Terloops: de Republikeinse speaker Paul Ryan laat zijn medewerkers het werk van Ayn Rand lezen, en was zelf lange tijd openlijk een aanhanger. Breitbart en Bannon hebben een lange geschiedenis van oppositie tegen Ryan, die ze beschouwen als deel van de internationale elite, en die nu als speaker de agenda van Trump door het Huis van Afgevaardigden moet helpen krijgen - of die obstructie kan plegen.Bij Breitbart, aldus Bannon, "geloven we - fel - dat er een globale Tea Party beweging bestaat. Dat hebben we gezien. Wij berichten als eersten (in de VS, red) over Ukip en het Front National en ander centrumrechts. Met al de bagage die deze groepen brengen - en geloof me, velen van hen brengen een hoop bagage, zowel etnisch als raciaal - maar we denken dat dat na verloop van tijd een oplossing kan vinden".In antwoord op een vraag ging Bannon dieper in op het racisme en antisemitisme bij "centrumrechts". "Het lijkt erop dat deze bewegingen aspecten hebben die antisemitisch of raciaal kunnen zijn. Zelfs in de Tea Party is er sprake van een brede beweging, en we zijn bekritiseerd, en ze proberen van de Tea Party een racistische onderneming te maken, wat ze niet is. Maar er dagen altijd elementen op, zoals lui van milities of wat ook. Sommigen behoren tot organisaties in de rand. Mijn punt is: dat wordt in de loop der jaren min of meer weggewassen, oké? Mensen begrijpen wat hen verbindt, en de figuren in de rand zullen volgens mij meer en meer gemarginaliseerd worden". "Wat al die groepen verbindt, is een centrumrechtse populistische beweging van middenklasse en arbeiders die het gewoon moe zijn het dictaat te ondergaan van wat we de partij van Davos (plaats van een jaarlijks topconferentie, red.) noemen. Er zijn mensen in New York die zich meer verwant voelen met mensen in Londen en in Berlijn, dan met mensen in Kansas en in Colorado, en ze hebben meer van die elitementaliteit dat ze iedereen zullen dicteren hoe de wereld moet geregeerd worden". "Ik kan jullie vertellen dat werkende mannen en vrouwen in Europa en Azië en de VS en Latijns-Amerika dat niet geloven. Zij geloven dat zij het beste weten hoe ze hun leven moeten inrichten ... Wij (Breitbart, red.) zijn het platform dat daaraan een stem geeft"."De grootste strijd van de Tea Party is niet met links, want zover zijn we nog niet. Het grootste gevecht van de Tea Party is met het Republikeins establishment"."Op sociaal-conservatief terrein zijn de we stem van de antiabortusbeweging, de stem van het traditioneel huwelijk".Bannon ging ook in op de wat hem betreft nefaste invloed van secularisering."Ik denk zeker dat secularisme het vermogen van het joods-christelijke westen vermindert om zijn idealen te verdedigen, oké? Als jullie terugkeren naar jullie thuislanden en daar de verdediging van het joods-christelijke westen opnemen, zullen jullie bekeken worden als buitenbeentjes".Er is, volgens hem, een totaaloorlog met het "jihadistisch-islamitisch fascisme" in ontwikkeling."We moeten een heel onplezierige realiteit onder ogen komen: dat er een grote oorlog op komst is, een oorlog die nu al globaal is ... Ik geloof dat we die confrontatie vandaag moeten aangaan. Elke dag dat we weigeren dit onder ogen te komen, de omvang, en de boosaardigheid, zal een dag zijn die we ons rouwen"."Ik geloof dat je een heel, heel, heel agressieve houding moet aannemen tegen radicale islam. En ik realiseer me dat er andere aspecten zijn die niet zo militant en agressief zijn, en dat is prima. Als je terugkijkt op de lange geschiedenis van de joods-christelijke strijd tegen islam, denk ik dat onze voorouders er goed aan gedaan hebben op hun strepen te staan. Ik denk dat ze het uit de wereld hielden, in Wenen, Tours en elders".Bannon had het ook even over Vladimir Poetin, de Russische president, die tegenwoordig lief wordt bejegend door Donald Trump.Bannon: "Ik verschoon Vladimir Poetin niet, net zo min als de kleptocratie die hij vertegenwoordigt ... Maar het joods-christelijk westen moet echt eens kijken wat hij vertelt over traditionalisme - en in het bijzonder waar tdat raditionalisme nationalisme ondersteunt - ik geloof dat soevereiniteit van een land een goede en sterke zaak is. Ik denk dat sterke nationalistische bewegingen in landen zorgen voor sterke buren, en dat zijn de bouwstenen die West-Europa en de VS maakten, en dat is wat ons vooruit zal doen gaan". "Weet je, Poetin is een interessant figuur; Hij is ook heel, heel, heel intelligent ... daar moeten we erg voor op onze hoede zijn".