Op 27 april worden Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig verklaard. Om dat te worden moesten beide heren vier stadia doorlopen die elk een kerkelijke erkenning vereisen. Op het einde van het derde stadium wordt de kandidaat heilig verklaard.

1. 'Dienaar Gods'

De eerste voorwaarde om heilig verklaard te worden, is uiteraard dat de persoon in kwestie moet overleden zijn. Daarna moet iets ontstaan wat de 'faam van heiligheid' wordt genoemd. Dat wil zeggen dat gelovigen die man of vrouw als een heilige gaan vereren. Vervolgens kan een officieel verzoek tot kerkelijke erkenning ingediend worden. De lokale bisschop onderzoekt die aanvraag en beslist al dan niet om de persoon tot 'Dienaar Gods' te benoemen. Daarmee wordt een juridisch dossier opgestart dat de wonderen, deugden en getuigen omvat.

2. 'Eerbiedwaardige'

Het dossier gaat in een tweede stap naar de Romeinse Curie, het bestuursorgaan van het Vaticaan, waar de Congregatie voor Heilig- en Zaligsprekingsprocessen vervolgens het leven en de wonderen van de 'Dienaar Gods' bestudeert. Daarna adviseert de congregatie al dan niet de paus om de kandidaat tot 'Eerbiedwaardige' te verheven. Na het krijgen van die titel, volgt de moeilijkste stap.

3. Zaligverklaring

De congregatie voor Heilig- en Zaligsprekingsprocessen onderzoekt samen met de medische commissie van het Vaticaan de echtheid van de wonderen binnen het leven van de 'Eerbiedwaardige'. De medici moeten eerst bepalen of de wonderen wetenschappelijk zijn. Als blijkt dat die medisch gezien kloppen en dus als waar kunnen worden beschouwd, geven de dokters dat resultaat door aan de congregatie. Die adviseren op hun beurt de paus om de kandidaat-heilige zalig te verklaren. Een zaligverklaring wil zeggen dat de persoon plaatselijk, in de regio of voor een bepaald bisdom, vereerd wordt. Om zalig verklaard te kunnen worden, moet er een consensus zijn over één door de kandidaat verricht wonder. Voor martelaren, die hun leven hebben gegeven voor het geloof, is dit niet nodig.

4. Heiligverklaring

De heiligverklaring is de uiteindelijke officiële goedkeuring van de paus voor de wereldkerk. Hij verklaart wereldwijd dat de persoon in kwestie heilig is. Zoiets kan wel maar tot stand komen bij een tweede wonder. De medische commissie moet dat wonder opnieuw onderzoeken en concluderen dat het echt is om het dan door te geven aan de congregatie. Pas wanneer dat gebeurt, kan de paus iemand heilig verklaren. De heiligverklaring van Johannes XXIII is op dat vlak bijzonder omdat er bij hem nooit een tweede mirakel werd vastgesteld. Een heiligverklaring staat vast en kan niet meer ongedaan worden gemaakt. (KVW)

Op 27 april worden Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig verklaard. Om dat te worden moesten beide heren vier stadia doorlopen die elk een kerkelijke erkenning vereisen. Op het einde van het derde stadium wordt de kandidaat heilig verklaard. 1. 'Dienaar Gods'De eerste voorwaarde om heilig verklaard te worden, is uiteraard dat de persoon in kwestie moet overleden zijn. Daarna moet iets ontstaan wat de 'faam van heiligheid' wordt genoemd. Dat wil zeggen dat gelovigen die man of vrouw als een heilige gaan vereren. Vervolgens kan een officieel verzoek tot kerkelijke erkenning ingediend worden. De lokale bisschop onderzoekt die aanvraag en beslist al dan niet om de persoon tot 'Dienaar Gods' te benoemen. Daarmee wordt een juridisch dossier opgestart dat de wonderen, deugden en getuigen omvat. 2. 'Eerbiedwaardige'Het dossier gaat in een tweede stap naar de Romeinse Curie, het bestuursorgaan van het Vaticaan, waar de Congregatie voor Heilig- en Zaligsprekingsprocessen vervolgens het leven en de wonderen van de 'Dienaar Gods' bestudeert. Daarna adviseert de congregatie al dan niet de paus om de kandidaat tot 'Eerbiedwaardige' te verheven. Na het krijgen van die titel, volgt de moeilijkste stap. 3. Zaligverklaring De congregatie voor Heilig- en Zaligsprekingsprocessen onderzoekt samen met de medische commissie van het Vaticaan de echtheid van de wonderen binnen het leven van de 'Eerbiedwaardige'. De medici moeten eerst bepalen of de wonderen wetenschappelijk zijn. Als blijkt dat die medisch gezien kloppen en dus als waar kunnen worden beschouwd, geven de dokters dat resultaat door aan de congregatie. Die adviseren op hun beurt de paus om de kandidaat-heilige zalig te verklaren. Een zaligverklaring wil zeggen dat de persoon plaatselijk, in de regio of voor een bepaald bisdom, vereerd wordt. Om zalig verklaard te kunnen worden, moet er een consensus zijn over één door de kandidaat verricht wonder. Voor martelaren, die hun leven hebben gegeven voor het geloof, is dit niet nodig. 4. HeiligverklaringDe heiligverklaring is de uiteindelijke officiële goedkeuring van de paus voor de wereldkerk. Hij verklaart wereldwijd dat de persoon in kwestie heilig is. Zoiets kan wel maar tot stand komen bij een tweede wonder. De medische commissie moet dat wonder opnieuw onderzoeken en concluderen dat het echt is om het dan door te geven aan de congregatie. Pas wanneer dat gebeurt, kan de paus iemand heilig verklaren. De heiligverklaring van Johannes XXIII is op dat vlak bijzonder omdat er bij hem nooit een tweede mirakel werd vastgesteld. Een heiligverklaring staat vast en kan niet meer ongedaan worden gemaakt. (KVW)