De vijf Europese toekomstplannen van Emmanuel Macron

127123790 © Belga

De Franse president sprak vandaag over zijn visie op de Europese Unie van morgen. ‘De Europese Unie functioneert te traag en te inneficiënt’, aldus Macron. Macron doet daarom vijf concrete voorstellen die de Europese Unie moeten versterken.

  1. Defensie : Macron wil dat er een gemeenschappelijke Europese defensiedoctrine komt. Die moet worden geconcretiseerd door een gemeenschappelijk Europees budget en een gemeenschappelijke interventie-eenheid. Macron wil dat beide tegen het begin van het volgend decennium op poten staat. Bovendien stelt Macron voor om een vrijwillig systeem op te richten waarbij soldaten van het ene leger kunnen worden ingebed in het andere. Hijzelf kondigt aan dat Frankrijk met het voorgestelde initiatief zal starten. Bovendien wil Macron dat er een Europees parket wordt opgericht om terroristen en mogelijke verdachten efficiënter op te sporen.
  2. Eurozone: Macron heeft zijn wens herhaald om de Eurozone een eigen budget, parlement en minister van Financiën te geven. In het kader van de Duitse verkiezingen van zondag is dit een opvallend statement. Daar wilt de liberale Freie Demokratische Partei van zulke hervormingen niet weten. De speech van Macron is dan ook strategisch getimed, aangezien hij hiermee hoopt de Duitse coalitiegesprekken mee te sturen om zijn eigen verkiezingsbeloftes te kunnen waarmaken.
  3. Migratie: Daarnaast wil Macron dat de EU een gericht antwoord zoekt op de migratievraagstukken waar tal van lidstaten vandaag voor staan. Macron wil dat er een centraal Europees Asielorgaan komt dat de asielaanvragen moet beoordelen, voor een eventuele herverdeling over de Europese lidstaten moet zorgen en de biometrische data van asielzoekers moet bijhouden. Bovendien pleit hij voor een betere gemeenschappelijke bewaking van de buitengrenzen. Macron beseft echter ook dat louter het sluiten van de grenzen geen structurele langetermijnoplossing biedt. Daarom wil Macron dat de problemen in het Midden-Oosten en in Afrika worden aangepakt. Macron stelt daarom voor om het budget voor ontwikkelingshulp te verhogen, iets wat hij in zijn eigen land zal doen.
  4. Klimaat: Emmanuel Macron wil dat de Europese Unie het klimaatakkoord van Parijs niet alleen respecteert, maar ook ambitieuzer is dan dat. ‘De Europese Unie moet nog meer inzetten op hernieuwbare energie’, zegt Macron. Hij pleit ervoor dat er grote energienetwerken worden aangelegd tussen de verschillende lidstaten. Wanneer een bepaald land dan te weinig duurzame energie opwekt, kan het groene stroom overnemen van landen met een overschot.
  5. Financiële Transactietaks: Om de ontwikkeling landen in Afrika en het Midden-Oosten te financieren stelt Macron voor om een Europese taks in te voeren op het verhandelen van aandelen. Momenteel zijn er twee landen in de Europese Unie die zo’n financiële transactietaks hebben, namelijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 6. Europese kieslijsten: De Franse president herhaalt zijn doel om met de vrijgekomen Europese parlementszetels na de Brexit europese kieslijsten in te voeren. ‘Een Europese politiek verdient een Europese stembrief’, aldus Macron.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content