'Vrijheid kent geen grenzen'. Aan het woord is Edel Rodriguez. U kent de Amerikaan met Cubaanse roots niet, maar de kans is groot dat u een van zijn covers al heeft gezien. Begin februari tekende hij voor Der Spiegel nog een woedende president Donald Trump die het Vrijheidsbeeld onthoofdt. Tijdens de campagne sierden zijn afbeeldingen van een smeltende Trump Time.
...

'Vrijheid kent geen grenzen'. Aan het woord is Edel Rodriguez. U kent de Amerikaan met Cubaanse roots niet, maar de kans is groot dat u een van zijn covers al heeft gezien. Begin februari tekende hij voor Der Spiegel nog een woedende president Donald Trump die het Vrijheidsbeeld onthoofdt. Tijdens de campagne sierden zijn afbeeldingen van een smeltende Trump Time.Rodriguez' ouders vaarden in 1980 in een gammel bootje vanuit Havana naar Miami, hun drang naar vrijheid achterna. 'Deze vrijheid staat op het spel en moeten we met hand en tand verdedigen', aldus Rodriguez. EDEL RODRIGUEZ: Ik denk dat de wereld verbaasd was dat iemand de ballen had om de president zo in zijn hemd te zetten. Met die tekening wilde ik aan de wereld tonen dat ik in dit grote land de vrijheid krijg om deze tekening te publiceren. Om te weten of er echte vrijheid in een land is, moet je ze volgens mij op de proef stellen. Ik wil nu kijken hoe ver ik kan gaan. Vrijheid is voor mij het hoogste goed. Uiteraard hebben we niet de vrijheid om iemand te doden of iemands eigendom te vernielen, maar wanneer je niemand schade berokkent, zoals bij een tekening of een theaterstuk, kan het volgens mij. RODRIGUEZ: Jazeker! Je moet weten dat onze president niet leest. Als hij al iets leest, zijn het teksten die zijn adviseurs hem geven. Wat Trump begrijpt, zijn beelden en televisie. Een duidelijk beeld, en al zeker over zichzelf, kan hij niet ontlopen. Hij loopt te koop met de Time-covers waar hij zelf op staat, maar zwijgt over de covers met mijn tekeningen. Ik ga er prat op dat het zijn ego raakt. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hem met die tekeningen uit te dagen verder te gaan. Ze vormen mijn stem en zijn volgens mij de enige manier om hem duidelijk te maken wat de meerderheid van de bevolking over hem denkt.EDEL RODRIGUEZ: Ik was verbaasd. Eerder werden tekeningen van andere personages al in betogingen gebruikt, maar meestal werden deze beelden enkele maanden later opgepikt. Deze keer zag ik 24 uur na de publicatie op de cover van Der Spiegel mijn tekening al opduiken op borden in de straten van New York. Het toont aan dat het protest tegen president Trump leeft in de straten. Naar mijn gevoel is Donald Trump een heel polemisch figuur. Enkel door hem even polemisch te behandelen, kunnen we hem tegenhouden. Mijn vader leerde me al toen ik klein was om iemand die mij pestte er van langs te geven, maar dan nog harder. Zolang ik de vrijheid krijg, zal ik Donald Trump op hetzelfde niveau aanspreken. RODRIGUEZ: Ik krijg veel positieve reacties op mijn werk, maar natuurlijk ook negatieve. Vooral de kwade reacties uit mijn eigen gemeenschap raken mij. Ze verwijten me een communist te zijn, maar ik ben net tegen dat extreme gedachtegoed. Ik ben voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting. EDEL RORDRIGUEZ: Het is duidelijk dat ik het koud heb hier in New York (lacht). Als artiest overdrijf ik graag. Ik hoop zo de mensen wakker te schudden. Ik wil vooral duidelijk maken dat heel mijn familie naar de VS is getrokken voor de vrijheid. Zowel Donald Trump als Fidel Castro respecteert de mening van anderen niet. Ze zijn intolerant en blind voor de werkelijkheid. Het zijn betweters, hun discours is stigmatiserend. Donald Trump richt zijn pijlen op mensen die van een ander land afkomstig zijn, Castro richtte ze op mensen die er een andere ideologie op nahielden dan de zijne. EDEL RODRIGUEZ: Alle Cubanen hopen vurig op verbetering voor hun land. Die zal er ook komen, ooit, maar op dit moment weten de meeste Cubanen niet wat een democratie is. De overgrote meerderheid van de bevolking is onder het regime van de Castro's geboren. Als ik naar Cuba terugkeer als toerist en met de Cubanen over democratie en verkiezingen spreek, voel ik dat ze niet weten waarover ik het heb. Democratie en verkiezingen zijn normaal in de VS en Europa, maar daar is het een luxe. Er is zoveel onrechtvaardigheid en extreme armoede in Cuba, veel meer dan men zich kan inbeelden. Tot op de dag van vandaag laten Cubanen alles wat ze hebben achter en riskeren ze op zee hun leven voor de overtocht naar Amerika. EDEL RODRIGUEZ: Absoluut! Toen we in Amerika aankwamen, zijn mijn ouders en ik zeer warm ontvangen.. Ik heb hier de vrijheid en de kansen gekregen om mij als tekenaar te ontwikkelen. Ik beschouw Amerika als mijn thuisland. Er wonen hier geweldige mensen. Wat Trump ook moge beweren, de VS is opgebouwd door mensen uit alle windstreken. In weinig andere landen is er zo'n grote diversiteit aan nationaliteiten aanwezig. Als hier iemand aankomt en de wet naleeft, kan hij Amerikaan worden. Hij noemt zich Amerikaan en hij wordt als Amerikaan beschouwd. In vele landen zijn immigranten voor de rest van hun leven buitenlanders.Het is niet omdat we nu zo'n onnozelaar - mijn excuses voor het woord - als president hebben, dat heel Amerika is veranderd. Amerika is een land van contrasten. Verkiezingen kunnen alles omdraaien, maar er is steeds weer een volgend keerpunt mogelijk. Dat is democratie. Ik heb er geen problemen mee dat we de ene keer een Democratische en de andere keer een Republikeinse president hebben. Afwisseling is gezond. Maar Trump is in mijn ogen gevaarlijk. Hij is in staat om conflicten met andere staten te ontketenen, puur gestoeld op colère.