Wat natuurlijk belangrijk is, is dat de wereld niet heeft stil gestaan sinds 1951. De Conventie van Genève is het enige wereldwijde verdrag dat werd afgesloten voor vluchtelingen. Maar... er zijn nog wetten en overeenkomsten. Europa heeft bijvoorbeeld nog extra verdragen. En ook in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Afrika, zijn er bijkomende verplichtingen naast de Conventie van Genève.