De liberalen willen onder meer een grotere inspanning voor de versterking van de eurozone, de integratie van essentiële economische sectoren en de sterkere verdediging van burgerlijke vrijheden zoals holebi-rechten. Daarnaast vragen ze meer vrouwelijke commissarissen dan in de huidige commissie. Ze willen ook dat Juncker afstand neemt van zijn eerdere verklaringen om het Verenigd Koninkrijk een voorkeursbehandeling te geven.

De liberale fractie had een hoorzitting met Jean-Claude Juncker, waaruit bleek dat de Luxemburger voor heel wat punten die voor de liberalen essentieel zijn op dezelfde golflengte zat, zoals het energiebeleid van de Unie, begroting en financiën, de euro, asiel en migratie en de toepassing van het stabiliteitspact. Op liberale steun volgende week in Straatsburg kan Juncker enkel rekenen als hij nog enkele van hun eisen onderschrijft.

1. Pakket Delors II

Zo wil de ALDE-fractie dat Juncker volgend jaar een wetgevend pakket presenteert dat de EU opnieuw op het pad van de groei zet. Dit "pakket-Delors II" omvat de digitale agenda, de volledige integratie van de kapitaalmarkten, de modernisering van de infrastructuur, de verdere uitbreiding van de interne markt en de herindustrialisering van de Unie.

2. Economisch bestuur

Juncker moet ook een wetgevend pakket uitwerken op basis van de blauwdruk voor economisch bestuur.

3. Democratischere EU

De Unie moet democratischer worden en verantwoording kunnen afleggen en vooral effectiever en meer op gemeenschappelijke basis werken, luidt het in een mededeling.

4. Meer vrouwelijke Eurocommissarissen

Voorts vragen de liberalen dat de horizontale antidiscriminatie richtlijn wordt gedeblokkeerd en als volwaardig juridisch instrument wordt gebruikt, en dat een Europees actieplan voor holebi-rechten wordt aangenomen. Het aantal vrouwelijke commissarissen moet hoger liggen dan de huidige 9.

5. Geen voorkeursbehandeling voor Verenigd Koninkrijk

Voorts zijn de liberalen sterk gekant tegen het idee van een voorkeursbehandeling voor het Verenigd Koninkrijk. Aanpassingen aan de Europese verdragen kunnen alleen gebeuren op basis van gemeenschappelijkheid met inbegrip van alle lidstaten.

De liberale fractie had een hoorzitting met Jean-Claude Juncker, waaruit bleek dat de Luxemburger voor heel wat punten die voor de liberalen essentieel zijn op dezelfde golflengte zat, zoals het energiebeleid van de Unie, begroting en financiën, de euro, asiel en migratie en de toepassing van het stabiliteitspact. Op liberale steun volgende week in Straatsburg kan Juncker enkel rekenen als hij nog enkele van hun eisen onderschrijft. Zo wil de ALDE-fractie dat Juncker volgend jaar een wetgevend pakket presenteert dat de EU opnieuw op het pad van de groei zet. Dit "pakket-Delors II" omvat de digitale agenda, de volledige integratie van de kapitaalmarkten, de modernisering van de infrastructuur, de verdere uitbreiding van de interne markt en de herindustrialisering van de Unie. Juncker moet ook een wetgevend pakket uitwerken op basis van de blauwdruk voor economisch bestuur. De Unie moet democratischer worden en verantwoording kunnen afleggen en vooral effectiever en meer op gemeenschappelijke basis werken, luidt het in een mededeling. Voorts vragen de liberalen dat de horizontale antidiscriminatie richtlijn wordt gedeblokkeerd en als volwaardig juridisch instrument wordt gebruikt, en dat een Europees actieplan voor holebi-rechten wordt aangenomen. Het aantal vrouwelijke commissarissen moet hoger liggen dan de huidige 9. Voorts zijn de liberalen sterk gekant tegen het idee van een voorkeursbehandeling voor het Verenigd Koninkrijk. Aanpassingen aan de Europese verdragen kunnen alleen gebeuren op basis van gemeenschappelijkheid met inbegrip van alle lidstaten.