Darwins evolutietheorie geraakt niet terug in Indiase schoolboeken

Evolutietheorie
IPS

Wetenschappers in India roepen de regering op om de leerstof over de evolutietheorie terug in ere te herstellen. Darwins theorie was tijdens de covid-19-periode uit de schoolboeken verwijderd, naar verluidt om scholieren te ontlasten tijdens de pandemie.

De Nationale Raad voor Onderwijs, Onderzoek en Opleiding (NCERT) had de leerstof over de evolutietheorie uit schoolboeken geschrapt, volgens de raad om kinderen tijdens de coronapandemie en de daarbij horende online lessen, wat te ontlasten.

Darwin geschrapt

De evolutietheorie, die in de 19e eeuw werd geformuleerd door Charles Darwin, stelt dat soorten zich in de loop van de tijd hebben aangepast en evolueren via een proces van natuurlijke selectie. De theorie is van fundamenteel belang geweest voor ons moderne begrip van de biologische wereld.

Maar ook deze maand – het begin van het academische schooljaar in India – staat er geen leerstof over de evolutie meer in de natuurkundeboeken van de tweede graadstudenten in het middelbaar, terwijl het hoofdstuk ‘Evolutie en erfelijkheid’, dat aan de derde graad wordt onderwezen werd herleid tot ‘Erfelijkheid’. Een informatief kader over Charles Darwin en zijn werk is geschrapt.

In een open brief hebben honderden vooraanstaande wetenschappers en wetenschapsdocenten gezegd dat de “aanpassingen die als tijdelijke maatregel tijdens de coronapandemie werden ingevoerd, toch nog worden voortgezet, zelfs nu het onderwijs weer gewoon op school en in de klas doorgaat.”

De wetenschappers benadrukken in hun statement de relevantie van Darwins theorie. Ze maken zelfs een knipoog naar het coronavirus. “Het principe van de natuurlijke selectie helpt ons om te begrijpen hoe een pandemie zich ontwikkelt, waarom bepaalde soorten uitsterven, en vele andere belangrijke natuurlijke systemen”, schrijven ze.

Symptomatisch

Wetenschapper T.V. Venkateshwaran zegt dat de schrappingen volgens hem symptomatisch zijn voor de behandeling van het wetenschapsonderwijs in India.

“In schoolboeken worden onderwerpen toegevoegd of geschrapt zonder dat daar enig bewijs voor is uit de wetenschap of de psychologie”, zegt hij. “Dus als er een kreet is dat de leerstof te zwaar zou zijn, zoals bijvoorbeeld tijdens covid, worden er willekeurig onderwerpen geschrapt.”

Venkateshwaran vindt dat wetenschapsonderwijs kerninzichten over de wereld moet overbrengen, bij middel van moderne wetenschap. “Anders leven we met 14e-eeuwse opvattingen die tot onbegrip en geweld kunnen leiden”, zegt hij.

“Inzichten in het menselijk genoom hebben bijvoorbeeld aangetoond dat de mensheid één is. Dat kan helpen om verdeeldheid over ras, kaste en dergelijke uit de wereld te helpen. Verder wijst de evolutie op de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens op aarde.”

Van aap naar mens

Dat de regerende Bharatiya Janata-partij bezwaren heeft tegen de evolutietheorie werd al duidelijk in 2018. Satya Pal Singh, de toenmalige minister van Onderwijs verklaarde toen in het parlement dat “niemand, ook onze voorouders niet, ooit heeft gezegd dat ze een aap in een mens zagen veranderen”.

“De theorie van Darwin is wetenschappelijk onjuist. Het moet worden veranderd in de leerplannen van scholen en universiteiten” voegde hij eraan toe.

Singh kreeg daarop felle kritiek van drie van de belangrijkste wetenschapsacademies van India, de Indian Academy of Science, de Indian National Science Academy en de National Academy of Sciences. In een gezamenlijke verklaring schreven ze: “Het zou een stap terug zijn om de kennis over de evolutietheorie uit de leerplannen van scholen en universiteiten te verwijderen of om de theorie af te zwakken met niet-wetenschappelijke verklaringen of mythes.”

“De theorie over de evolutie door natuurlijke selectie, zoals die door Charles Darwin is geformuleerd en vervolgens verder werd ontwikkeld en uitgebreid, heeft een grote invloed gehad op de moderne biologie en geneeskunde, en in feite op de hele moderne wetenschap”, benadrukten de wetenschappers. “Ze wordt over de hele wereld breed gedragen.”

Ook probleem voor andere godsdiensten

Volgens D. Raghunandan van All India Peoples Science Network en het Delhi Science Forum is het Indiase verzet tegen het Darwinisme vergelijkbaar met het probleem dat de christelijke godsdienst heeft met het idee dat de mens is geëvolueerd uit aapachtigen, wat volgens christenen indruist tegen het bijbelse idee dat God de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen.

“Historisch gezien is er nooit een conflict geweest tussen de hindoeïstische religieuze orthodoxie en de evolutietheorie, tot op het moment dat de aanhangers van Hindutva, een gepolitiseerde versie van het hindoeïsme, hun eigen interpretaties over hindoeïstische mythes en legenden begonnen te propageren”, zegt Raghunandan.

Volgens Raghunandan zegt de hindoeïstische mythologie dat de godheid Vishnu als een ‘avatar’ (een bepaalde vorm) naar de aarde afdaalt als de kosmische orde wordt verstoord. Vishnu daalde eerst af als een vis, toen als een schildpad, vervolgens een zwijn, als half-mens-half-leeuw, een dwerg, als goddelijke krijger en tenslotte als de leermeester Krishna.

“Waar de Hindoe-mythologie avatars ziet als stadia van bewustzijn, interpreteren Hindutva-aanhangers dit als een evolutietheorie die lang aan Darwin voorafging”, legt Raghunandan uit.

Ook de Islamitische godsdienst heeft sterke bedenkingen bij Darwins evolutietheorie. Landen waar de evolutietheorie niet mag worden onderwezen zijn onder meer Turkije, Saoedi-Arabië, Oman, Algerije en Marokko. Ook Libanon weert de evolutietheorie uit schoolboeken en in Jordanië wordt de theorie onderwezen binnen een strikt religieus kader.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content