De uitgesproken mening van paus Franciscus over politiek beladen thema's wordt in grote lijnen positief onthaald door de vertegenwoordigers van hulporganisaties. Rechtse conservatieve stemmen in de Verenigde Staten vinden dat de paus zijn boekje te buiten gaat. De paus is enkel onfeilbaar op het vlak van theologie, klinkt het.

De vlotte manier waarop de paus over politiek beladen thema's zoals vluchtelingen, migratie, mensenrechten, klimaatverandering, de nucleaire deal met Iran, de Amerikaans-Cubaanse betrekkingen en de wereldwijde wapenhandel spreekt, heeft in de Verenigde Staten een gevoelige snaar geraakt.

De meeste van deze thema's staan op de agenda van de top van de Verenigde Naties, waar de paus sprak tijdens een sessie van de Algemene Vergadering.

Republikeinse presidentskandidaten

Een aantal rechtse conservatieven vinden dat de paus wel "onfeilbaar" is op theologisch vlak, maar dat dit niet opgaat voor zijn standpunten op vlak van wereldpolitiek of milieu.

Ten minste twee van de Republikeinse kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap, gouverneur Chris Christie van New Jersey en senator Marco Rubio van Florida, die beiden worden beschreven als praktiserende katholieken, laten expliciet horen dat ze van mening verschillen met de paus.

'Ik denk dat de paus verkeerd was', zei Christie, verwijzend naar de rol die de paus speelde bij de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Cuba. 'Zijn onfeilbaarheid geldt voor religieuze aangelegenheden, niet voor politieke.'

Rubio meent dat 'de paus als individu ook politieke meningen heeft, maar ze vrij zijn om het daar niet mee eens te zijn.'

Troon van Petrus

Eric LeCompte van Jubilee USA, een koepelorganisatie van 75 organisaties en 400 geloofsgemeenschappen, zegt dat paus Franciscus nooit een 'onfeilbare verklaring heeft afgelegd.'

'Onfeilbare verklaringen gebeuren op een heel specifieke manier, vanop de troon van Sint-Petrus. Gedurende de hele geschiedenis van de katholieke kerk werden nog maar weinig van zulke verklaringen afgelegd', zegt LeCompte, die ook een consultant is voor het Vaticaan.

"Belangrijker om te weten is dat de uitspraken van de paus een morele leer vormen voor de katholieken. Als hij spreekt over ongelijkheid, armoede, milieu, oorlog en economie, geeft hij ons een morele leidraad."

'Hij past de katholieke leer over armoede, mededogen en barmhartigheid rechtsreeks toe op het economisch beleid dat armoede veroorzaakt', haalt LeCompte aan als verdediging voor de openbare uitspraken van de paus.

Toen de paus de Verenigde Naties toesprak, benadrukte hij zijn bezorgdheid over de economische ongelijkheid en de aftakeling van het milieu. In zijn uitspraken over de financiële crisis was de paus ook niet mals voor de schuldeisers en benadrukte hij dat 'woekeren' een zonde is in de katholieke kerk.

Kritisch

De meeste positieve reacties op de uitgesproken meningen van de paus kwamen van ngo's.

Ben Philips van ActionAid is blij met het morele leiderschap dat de paus toont. 'Hij komt op voor miljoenen mensen wereldwijd die de effecten van de economische ongelijkheid en de klimaatverandering nu voelen. De dringende actie die nu nodig is, moet van de politieke leiders komen', zegt Philips.

'De paus richt de schijnwerpers op de benarde toestand van de meest kwetsbaren, zij die het meest van al getroffen worden door de ongelijkheid en de gevolgen van de klimaatverandering', zegt Barbara Frost van WaterAid.

Kritischer was Barbara Blaine, die met het Network of those Abused by Priests, opkomt voor de rechten van mensen die als kind misbruikt werden door een priester. Zij gaat niet akkoord met de uitspraak van de paus dat er 'grote offers' gebracht werden door bisschoppen die betrokken waren bij misbruik of het verzwijgen ervan.

'Welke offers?' vraagt Blaine zich af. 'Welke bisschop neemt minder vakantie, rijdt in een kleinere auto, doet zijn eigen was of heeft een promotie gemist omdat hij roofdieren afschermt en kinderen in gevaar brengt? Geen enkele. Als je vrouw bent, kun je geen priester worden. Als je getrouwd bent, kun je geen priester worden. Als je kinderen verkracht hebt, kan je nog steeds priester zijn', zegt Blaine. (IPS/TD)

De vlotte manier waarop de paus over politiek beladen thema's zoals vluchtelingen, migratie, mensenrechten, klimaatverandering, de nucleaire deal met Iran, de Amerikaans-Cubaanse betrekkingen en de wereldwijde wapenhandel spreekt, heeft in de Verenigde Staten een gevoelige snaar geraakt.De meeste van deze thema's staan op de agenda van de top van de Verenigde Naties, waar de paus sprak tijdens een sessie van de Algemene Vergadering.Een aantal rechtse conservatieven vinden dat de paus wel "onfeilbaar" is op theologisch vlak, maar dat dit niet opgaat voor zijn standpunten op vlak van wereldpolitiek of milieu.Ten minste twee van de Republikeinse kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap, gouverneur Chris Christie van New Jersey en senator Marco Rubio van Florida, die beiden worden beschreven als praktiserende katholieken, laten expliciet horen dat ze van mening verschillen met de paus.'Ik denk dat de paus verkeerd was', zei Christie, verwijzend naar de rol die de paus speelde bij de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Cuba. 'Zijn onfeilbaarheid geldt voor religieuze aangelegenheden, niet voor politieke.'Rubio meent dat 'de paus als individu ook politieke meningen heeft, maar ze vrij zijn om het daar niet mee eens te zijn.'Eric LeCompte van Jubilee USA, een koepelorganisatie van 75 organisaties en 400 geloofsgemeenschappen, zegt dat paus Franciscus nooit een 'onfeilbare verklaring heeft afgelegd.''Onfeilbare verklaringen gebeuren op een heel specifieke manier, vanop de troon van Sint-Petrus. Gedurende de hele geschiedenis van de katholieke kerk werden nog maar weinig van zulke verklaringen afgelegd', zegt LeCompte, die ook een consultant is voor het Vaticaan."Belangrijker om te weten is dat de uitspraken van de paus een morele leer vormen voor de katholieken. Als hij spreekt over ongelijkheid, armoede, milieu, oorlog en economie, geeft hij ons een morele leidraad."'Hij past de katholieke leer over armoede, mededogen en barmhartigheid rechtsreeks toe op het economisch beleid dat armoede veroorzaakt', haalt LeCompte aan als verdediging voor de openbare uitspraken van de paus.Toen de paus de Verenigde Naties toesprak, benadrukte hij zijn bezorgdheid over de economische ongelijkheid en de aftakeling van het milieu. In zijn uitspraken over de financiële crisis was de paus ook niet mals voor de schuldeisers en benadrukte hij dat 'woekeren' een zonde is in de katholieke kerk.De meeste positieve reacties op de uitgesproken meningen van de paus kwamen van ngo's.Ben Philips van ActionAid is blij met het morele leiderschap dat de paus toont. 'Hij komt op voor miljoenen mensen wereldwijd die de effecten van de economische ongelijkheid en de klimaatverandering nu voelen. De dringende actie die nu nodig is, moet van de politieke leiders komen', zegt Philips.'De paus richt de schijnwerpers op de benarde toestand van de meest kwetsbaren, zij die het meest van al getroffen worden door de ongelijkheid en de gevolgen van de klimaatverandering', zegt Barbara Frost van WaterAid.Kritischer was Barbara Blaine, die met het Network of those Abused by Priests, opkomt voor de rechten van mensen die als kind misbruikt werden door een priester. Zij gaat niet akkoord met de uitspraak van de paus dat er 'grote offers' gebracht werden door bisschoppen die betrokken waren bij misbruik of het verzwijgen ervan.'Welke offers?' vraagt Blaine zich af. 'Welke bisschop neemt minder vakantie, rijdt in een kleinere auto, doet zijn eigen was of heeft een promotie gemist omdat hij roofdieren afschermt en kinderen in gevaar brengt? Geen enkele. Als je vrouw bent, kun je geen priester worden. Als je getrouwd bent, kun je geen priester worden. Als je kinderen verkracht hebt, kan je nog steeds priester zijn', zegt Blaine. (IPS/TD)