De parlementsleden, die nagingen hoe gaten in de Europese wetgeving het witwassen van zwart geld, belastingontduiking en belastingontwijking mogelijk maken, betreuren 'het gebrek aan politieke wil bij sommige lidstaten op het vlak van hervormingen en naleving'. Dit werkte fraude en belastingontwijking in de hand.

De commissie werd opgericht nadat in maart 2016 aan het licht was gebracht dat het in Panama gevestigde juridisch advieskantoor Mossack Fonseca tientallen bedrijven en superrijken had geholpen met constructies in belastingparadijzen. Het onderzoek van het Europees Parlement wees uit dat sommige EU-lidstaten de strijd tegen zo'n belastingontduiking en -ontwijking moedwillig tegenwerken. Het eindrapport van de commissie werd woensdag goedgekeurd met 47 stemmen tegen 2 en 6 onthoudingen. Haar aanbevelingen met 29 stemmen tegen 2 en 18 onthoudingen.

'De belangrijkste conclusie van het Panama Papers-verhaal is kristalhelder: we moeten op een andere manier naar belastingen gaan kijken', zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), een van de vier Belgen in de commissie. 'Het kan niet langer dat Europese bedrijven via tussenpersonen zoals advocaten, banken of consultants schijnbedrijfjes kunnen opzetten in belastingparadijzen en zo massaal belastingen ontwijken.'

Er is nood aan een veel intensievere informatie-uitwisseling tussen de verschillende nationale registers van uiteindelijke begunstigen (Ultimate Beneficial Owner, UBO), vindt de commissie. Vandenkendelaere: 'Zolang banken niet exact weten wie of wat er achter deze schimmige structuren schuilgaat, kunnen zij de bankgegevens ook niet doorsturen naar de correcte nationale belastingautoriteiten.'

Minuut stilte

Volgens Hugues Bayet (PS) onderstreept het eindrapport 'hoe cruciaal het is om het vertrouwen van de burgers te herstellen in fiscale en sociale rechtvaardigheid'. 'We stellen ambitieuze maatregelen voor (...) maar de echte uitdaging is erover te waken dat de Europese Commissie en de lidstaten ze daadwerkelijk uitvoeren.'

Bayet hecht belang aan de aanbevelingen om snel tot een publiek raadpleegbaar systeem van 'country-by-country-reporting' voor multinationals te komen en een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). Dat laatste 'moet een einde maken aan agressieve fiscale planning'.

De vergadering van de commissie startte woensdag met een minuut stilte voor Daphne Caruana Galizia, de Maltese onderzoeksjournaliste die maandag stierf in een bomaanslag en in februari nog kwam getuigen in de commissie.

Het eindrapport en de aanbevelingen van de commissie liggen in december ter stemming voor in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

De parlementsleden, die nagingen hoe gaten in de Europese wetgeving het witwassen van zwart geld, belastingontduiking en belastingontwijking mogelijk maken, betreuren 'het gebrek aan politieke wil bij sommige lidstaten op het vlak van hervormingen en naleving'. Dit werkte fraude en belastingontwijking in de hand.De commissie werd opgericht nadat in maart 2016 aan het licht was gebracht dat het in Panama gevestigde juridisch advieskantoor Mossack Fonseca tientallen bedrijven en superrijken had geholpen met constructies in belastingparadijzen. Het onderzoek van het Europees Parlement wees uit dat sommige EU-lidstaten de strijd tegen zo'n belastingontduiking en -ontwijking moedwillig tegenwerken. Het eindrapport van de commissie werd woensdag goedgekeurd met 47 stemmen tegen 2 en 6 onthoudingen. Haar aanbevelingen met 29 stemmen tegen 2 en 18 onthoudingen. 'De belangrijkste conclusie van het Panama Papers-verhaal is kristalhelder: we moeten op een andere manier naar belastingen gaan kijken', zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), een van de vier Belgen in de commissie. 'Het kan niet langer dat Europese bedrijven via tussenpersonen zoals advocaten, banken of consultants schijnbedrijfjes kunnen opzetten in belastingparadijzen en zo massaal belastingen ontwijken.' Er is nood aan een veel intensievere informatie-uitwisseling tussen de verschillende nationale registers van uiteindelijke begunstigen (Ultimate Beneficial Owner, UBO), vindt de commissie. Vandenkendelaere: 'Zolang banken niet exact weten wie of wat er achter deze schimmige structuren schuilgaat, kunnen zij de bankgegevens ook niet doorsturen naar de correcte nationale belastingautoriteiten.' Volgens Hugues Bayet (PS) onderstreept het eindrapport 'hoe cruciaal het is om het vertrouwen van de burgers te herstellen in fiscale en sociale rechtvaardigheid'. 'We stellen ambitieuze maatregelen voor (...) maar de echte uitdaging is erover te waken dat de Europese Commissie en de lidstaten ze daadwerkelijk uitvoeren.' Bayet hecht belang aan de aanbevelingen om snel tot een publiek raadpleegbaar systeem van 'country-by-country-reporting' voor multinationals te komen en een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). Dat laatste 'moet een einde maken aan agressieve fiscale planning'. De vergadering van de commissie startte woensdag met een minuut stilte voor Daphne Caruana Galizia, de Maltese onderzoeksjournaliste die maandag stierf in een bomaanslag en in februari nog kwam getuigen in de commissie. Het eindrapport en de aanbevelingen van de commissie liggen in december ter stemming voor in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.