In China kunnen ouders hun kind door een nieuwe wet aanklagen als het niet vaak genoeg op bezoek komt.

De wet werd in december al aangenomen, maar treedt nu pas in werking. In de wet staat niet vermeld hoe vaak een kind zijn ouders moet bezoeken. Ook de strafmaat indien het kind zijn 'plichten' niet nakomt is voorlopig nog onbepaald.

De relatie tussen ouders en hun kind(eren) is de laatste jaren sterk onder druk komen te staan in China. Door de economische groei verlaten veel jongeren het platteland en trekken ze naar de steden.

Traditionele Chinese waarden

"De wet wordt eerder beschouwd als een herinnering aan de traditionele Chinese waarden die jongeren niet mogen verloochenen", zei Xia Xueluan professor aan universiteit van Peking aan de krant Global Times. Daarnaast heeft de wet het debat over in welke mate de overheid zich mag mengen in persoonlijke aangelegenheden opnieuw aangewakkerd.

De Chinese overheid wil de bevolking verder ook sensibiliseren. "Jongeren moeten meer aandacht schenken aan de bescherming van ouderen", klinkt het. Onlangs vonden namelijk een reeks incidenten plaats waarbij kinderen hun ouders negeerden, verwaarloosden of zelfs mishandelden.

Vergrijzing

In China wonen 186 miljoen mensen van zestig jaar of ouder of ongeveer 13.7 procent van de bevolking. Door het eenkindbeleid kent het land een sterke vergrijzing. Rond 2050 zal ongeveer een derde van de bevolking ouder zijn dan zestig ,berekende het persagentschap Xinhua News Agency. Bejaardenhuizen zijn schaars in China. (AVE)

In China kunnen ouders hun kind door een nieuwe wet aanklagen als het niet vaak genoeg op bezoek komt. De wet werd in december al aangenomen, maar treedt nu pas in werking. In de wet staat niet vermeld hoe vaak een kind zijn ouders moet bezoeken. Ook de strafmaat indien het kind zijn 'plichten' niet nakomt is voorlopig nog onbepaald. De relatie tussen ouders en hun kind(eren) is de laatste jaren sterk onder druk komen te staan in China. Door de economische groei verlaten veel jongeren het platteland en trekken ze naar de steden. Traditionele Chinese waarden"De wet wordt eerder beschouwd als een herinnering aan de traditionele Chinese waarden die jongeren niet mogen verloochenen", zei Xia Xueluan professor aan universiteit van Peking aan de krant Global Times. Daarnaast heeft de wet het debat over in welke mate de overheid zich mag mengen in persoonlijke aangelegenheden opnieuw aangewakkerd. De Chinese overheid wil de bevolking verder ook sensibiliseren. "Jongeren moeten meer aandacht schenken aan de bescherming van ouderen", klinkt het. Onlangs vonden namelijk een reeks incidenten plaats waarbij kinderen hun ouders negeerden, verwaarloosden of zelfs mishandelden. Vergrijzing In China wonen 186 miljoen mensen van zestig jaar of ouder of ongeveer 13.7 procent van de bevolking. Door het eenkindbeleid kent het land een sterke vergrijzing. Rond 2050 zal ongeveer een derde van de bevolking ouder zijn dan zestig ,berekende het persagentschap Xinhua News Agency. Bejaardenhuizen zijn schaars in China. (AVE)