Om een aankomende demografische tijdbom in te dijken, zullen Chinese koppels - als alles goed gaat - tegen het einde van het jaar mogelijk twee kinderen mogen hebben in plaats van één. De Chinese overheid wil immers de controversiële eenkindpolitiek, die in 1980 werd ingevoerd om de bevolkingsgroei onder controle te houden, afschaffen.

Die politiek heeft geleid tot miljoenen abortussen, een snellere vergrijzing, een tekort aan werkkrachten en een mannenoverschot. Het resultaat is een demografische tijdbom.

Om deze problemen aan te pakken overweegt China nu om tegen het einde van het jaar een tweekinderenpolitiek in te voeren. Dat zegt een bron binnen de Chinese overheid aan China Business News.

Reproductieve vrijheid

Velen vinden dat het draconische eenkindbeleid al veel eerder had moeten worden afgeschaft omdat het een schending van de mensenrechten en een beperking van de reproductieve vrijheid is.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties over vergrijzing heeft China niet alleen de grootste bevolking, maar ook de hoogste vergrijzing door het lagere geboortecijfer sinds de jaren 90. Tegen 2050 zal China bijna 440 miljoen 60-plussers hebben. Daarnaast is het aantal werkenden met 3,71 miljoen gedaald en zijn er 33 miljoen meer mannen dan vrouwen in China.

Eerder versoepelde China al zijn eenkindpolitiek door bepaalde groepen niet meer te straffen wanneer ze meer dan één kind krijgen. Deze groepen zijn etnische minderheden, gezinnen in landelijke gebieden met een meisje als eerstgeborenen en ouders die zelf enig kind zijn. (TE)

Om een aankomende demografische tijdbom in te dijken, zullen Chinese koppels - als alles goed gaat - tegen het einde van het jaar mogelijk twee kinderen mogen hebben in plaats van één. De Chinese overheid wil immers de controversiële eenkindpolitiek, die in 1980 werd ingevoerd om de bevolkingsgroei onder controle te houden, afschaffen. Die politiek heeft geleid tot miljoenen abortussen, een snellere vergrijzing, een tekort aan werkkrachten en een mannenoverschot. Het resultaat is een demografische tijdbom. Om deze problemen aan te pakken overweegt China nu om tegen het einde van het jaar een tweekinderenpolitiek in te voeren. Dat zegt een bron binnen de Chinese overheid aan China Business News. Velen vinden dat het draconische eenkindbeleid al veel eerder had moeten worden afgeschaft omdat het een schending van de mensenrechten en een beperking van de reproductieve vrijheid is. Volgens een rapport van de Verenigde Naties over vergrijzing heeft China niet alleen de grootste bevolking, maar ook de hoogste vergrijzing door het lagere geboortecijfer sinds de jaren 90. Tegen 2050 zal China bijna 440 miljoen 60-plussers hebben. Daarnaast is het aantal werkenden met 3,71 miljoen gedaald en zijn er 33 miljoen meer mannen dan vrouwen in China. Eerder versoepelde China al zijn eenkindpolitiek door bepaalde groepen niet meer te straffen wanneer ze meer dan één kind krijgen. Deze groepen zijn etnische minderheden, gezinnen in landelijke gebieden met een meisje als eerstgeborenen en ouders die zelf enig kind zijn. (TE)