Fu heeft in het verleden verschillende belangrijke posities in Peking bekleed. Naast minister van Justitie, is hij onder meer ook hoofd van het Bureau voor Openbare Veiligheid geweest. Momenteel is hij adjunct-directeur van de commissie sociale en juridische zaken van de politieke raadgevende conferentie van het Chinese volk. Maar volgens de mededeling van de anticorruptiecommissie wordt hij nu verdacht van 'ernstige schendingen van de discipline en de wet'.

Die enigszins vage termen worden doorgaans door het regime gebruikt om te verwijzen naar gevallen van corruptie en naar inbreuken tegen de regels van de heersende communistische partij. De Chinese president Xi Jinping had in 2013 een operatie opgestart om corruptie bij bedrijven, het leger en politici tegen te gaan. Sindsdien werden al meer dan een half miljoen kaderleden van de communistische partij gesanctioneerd. Sommige waarnemers zeggen dat Xi de operatie gebruikt om partijleden uit te schakelen die ingaan tegen zijn beleid.

Fu heeft in het verleden verschillende belangrijke posities in Peking bekleed. Naast minister van Justitie, is hij onder meer ook hoofd van het Bureau voor Openbare Veiligheid geweest. Momenteel is hij adjunct-directeur van de commissie sociale en juridische zaken van de politieke raadgevende conferentie van het Chinese volk. Maar volgens de mededeling van de anticorruptiecommissie wordt hij nu verdacht van 'ernstige schendingen van de discipline en de wet'. Die enigszins vage termen worden doorgaans door het regime gebruikt om te verwijzen naar gevallen van corruptie en naar inbreuken tegen de regels van de heersende communistische partij. De Chinese president Xi Jinping had in 2013 een operatie opgestart om corruptie bij bedrijven, het leger en politici tegen te gaan. Sindsdien werden al meer dan een half miljoen kaderleden van de communistische partij gesanctioneerd. Sommige waarnemers zeggen dat Xi de operatie gebruikt om partijleden uit te schakelen die ingaan tegen zijn beleid.