Chaos in het Witte Huis: de 11 slachtoffers van Donald Trump

© AFP
Philippe Mertens
Philippe Mertens Medewerker Knack.be

Sinds Amerikaans president Donald Trump zes maanden terug zijn intrek nam in het Witte Huis, lijkt het er wel een duiventil.

De afgelopen maanden vond er in en om het Witte Huis een heuse stoelendans plaats. De vele wissels in de staf van Donald Trump en de overheidskabinetten zijn tekenend voor de periode sinds de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Een overzicht:

1. Steve Bannon

Steve Bannon
Steve Bannon © REUTERS

Het jongste vertrek uit het Witte Huis staat op naam van Steve Bannon, de controversiële raadgever van Trump. De functie van ‘chef-strateeg’ was speciaal voor hem in het leven geroepen. Al vanaf zijn aantreden werd zijn ontslag geëist door critici, die hem beschuldigden van zowel racisme als blank suprematisme en islamofobie. Het is niet helemaal duidelijk of Bannon ontslagen is of zelf ontslag heeft genomen. Volgens Politico vroeg Bannon op 7 augustus zijn ontslag. 18 augustus was zijn laatste werkdag. In een communiqué zegt het Witte Huis dat het om een gezamenlijke beslissing ging.

2. Anthony Scaramucci

Anthony Scaramucci
Anthony Scaramucci© Reuters

Anthony Scaramucci kon op 31 juli beschikken na amper tien dagen als hoofd van de communicatiedienst van het Witte Huis.

Tijdens zijn korte periode in het Witte Huis slaagde Scaramucci er toch in een mediastorm uit te lokken, toen hij in een gesprek met een journalist van The New Yorker dreigde de hele communictaie-afdeling van het Witte Huis te ontslaan. In hetzelfde gesprek noemde hij toenmalige stafchef Reince Priebus een paranoïde schizofreen en zei hij dat Steve Bannon, raadgever en vertouweling van Trump, ‘zichzelf pijpte’.

Scaramucci werd ontslagen vlak voordat ex-generaal John Kelly werd aangesteld als Trumps nieuwe stafchef. Volgens The New York Times was het precies op aandringen van Kelly dat Scaramucci werd gevraagd om op te stappen.

3. Reince Priebus

Reince Priebus
Reince Priebus© Reuters

Reince Priebus diende een paar dagen eerder zijn ontslag in tijdens een publieke ruzie met Scaramucci, naar aanleiding van de bewuste tirade van die laatste in The New Yorker. Priebus was tot dan stafchef van het Witte Huis.

De man lag al van bij het begin van zijn ambt onder vuur en de scheldpartij van Scaramucci bracht hem verder in een penibele situatie. Uiteindelijk besloot Trump om hem te vervangen door generaal John Kelly.

In een interview met CNN verklaarde Priebus zelf zijn ontslag te hebben ingediend na gesprekken met de president. Hij voegde daaraan toe generaal John Kelly een uitstekende opvolger te vinden en benadrukte dat er geen slechte bedoelingen in het spel waren.

4. Michael Short

In dezelfde week had Scaramucci nog een slachtoffer gemaakt. Michael Short nam toen ontslag als assistent-perschef van het Witte Huis nadat Scaramucci in een interview met Politico had gezegd dat hij van plan was Short te ontslaan. Daarmee wilde Scaramucci naar eigen zeggen de lekken vanuit het Witte Huis naar de pers stoppen. Short reageerde op het nieuws door zelf op te stappen voor iemand hem kon ontslagen.

5. Sean Spicer

Sean Spicer
Sean Spicer© Reuters

Sean Spicer, de eerste woordvoerder van het Witte Huis onder president Trump, bood op 21 juli zijn ontslag aan kort nadat Trump Scaramucci in dienst nam als communicatiedirecteur.

De zes maanden die hij diende als woordvoerder waren gevuld met controversiële uitspraken. Zo beweerde hij dat bij de inauguratie van president Trump het grootste publiek ooit aanwezig was – luchtfoto’s van het Capitool spraken die bewering duidelijk tegen. Op een ander moment beweerde hij dat Hitler nooit chemische wapens had gebruikt en had hij het over ‘holocaust centers’, doelend op de Duitse concentratiekampen.

In zijn laatste opvallende toespraak beweerde Spicer dat het woord ‘covfefe’, waarschijnlijk een tikfout in een tweet van de president, een geheime betekenis had. Het woord ging mede daardoor op internet een eigen leven leiden.

In zijn afscheidsrede zei Spicer dat de reden voor zijn vertrek was dat er ’te veel koks in de keuken’ stonden.

6. Walter Shaub

Walter Shaub
Walter Shaub© Isopix

Tot 6 juli van dit jaar was Walter Shaub directeur van het ‘Office of Government Ethics’, de ethische waakhond van het Witte Huis. Shaub werkte al sinds 2006 op de dienst en werd er in 2013 door Obama tot directeur benoemd. Maar na vijf maanden dienst onder Trump werden de frustraties hem te veel.

Shaub uitte onder andere openlijk kritiek op het feit dat Trump weinig rekening hield met mogelijke belangenconflicten tussen zijn rol als president en het zakenimperium van zijn familie, maar kreeg geen gehoor in het Witte Huis.

Nadat hij begin juli opstapte, zei Shaub in een interview met The New York Times dat het Witte Huis zichzelf tot ‘het mikpunt van spot’ aan het maken was. Hij was ervan overtuigd dat hij in de situatie zoals ze was niet veel meer kon bereiken. Het Witte Huis wierp tegen dat Shaub nooit geïnteresseerd was in het adviseren van de regering, maar vooral zichzelf in de media wou profileren.

7. Michael Dubke

Michael Dubke
Michael Dubke© Isopix

Als voormalig communicatiedirecteur van het Witte Huis volgde Michael Dubke zijn bekendere voorganger Sean Spicer op. Spicer bleef na de aanstelling van Dubke wel perschef, een functie die hij daarvoor ook al bezette. Dubke nam na drie maanden alweer ontslag ‘om persoonlijke redenen’, zo zei hij in een nota aan collega’s. In de periode voor zijn vertrek kwam er veel kritiek op de communicatie van het Witte Huis, onder andere door tegenstrijdige verklaringen van de president en zijn communicatieteam. Eind mei stapte Dubke uiteindelijk op.

8. James Comey

James Comey
James Comey© Reuters

Comey werd begin mei door de president ontslagen als FBI-directeur. Dat gebeurde op aanraden van justitieminister Jeff Sessions. Comey leidde op het moment van zijn ontslag het onderzoek naar de mogelijke relaties van het campagneteam van Trump met Rusland.

De officiële reden die het Witte Huis voor het ontslag gaf, is dat Comey zou geblunderd hebben in het onderzoek naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton.

De Democratische oppositie reageerde afkeurend op het ontslag van Comey. Zij zagen daarin vooral een poging om het onderzoek naar de relaties tussen Rusland en Trumps team tijdens de campagne te dwarsbomen.

9. Katie Walsh

Katie Walsh
Katie Walsh© Reuters

Walsh besloot eind maart om haar functie van adjunct-stafchef in het Witte Huis achter zich te laten. Dat deed ze nadat een eerste poging om Obamacare in het Congres af te schaffen, mislukte. Dat was voor haar het teken dat ze de non-profitorganisatie America First Policies moest gaan versterken. Die organisatie werft steun voor het beleid van president Trump.

10. Michael Flynn

Michael Flynn
Michael Flynn© Reuters

Flynns ambtsperiode van 24 dagen als nationaal veiligheidsadviseur was de kortste ooit sinds de functie 63 jaar geleden in het leven geroepen werd. Hij werd uit zijn ambt gezet in februari toen er controverse ontstond over zijn contacten met de Russische ambassadeur Sergey Kislyak.

Flynn zou met Kislyak gebeld hebben en loog tegen zijn meerderen in het Witte Huis over de inhoud van die telefoontjes. De gesprekken bleken te gaan over de rol van Rusland bij het hacken van de systemen van de Democratische partij tijdens de campagnes voor de jongste presidentsverkiezingen.

11. Sally Yates

Sally Yates
Sally Yates© Reuters

Trump ontsloeg procureur-generaal Sally Yates op 30 januari nadat ze amper tien dagen in die functie had gediend. Ze werd de laan uitgestuurd omdat ze weigerde het controversiële inreisverbod vanuit zeven moslimlanden te verdedigen, dat ze zelf als onwettig beschouwde.

‘De waarnemende minister van Justitie, Sally Yates, heeft het ministerie van Justitie verraden door haar weigering een decreet uit te voeren dat de Amerikanen moet beschermen’, luidde het in een mededeling van het Witte Huis. Trump noemde Yates nog ‘erg zwak als het gaat over grenzen, en heel zwak als het gaat over illegale migratie.’

Yates werd tijdelijk opgevolgd door Dana Boente, die de functie doorgaf aan Jeff Sessions.

Partner Content