In de Britse pers is commotie ontstaan over een artikel in de krant Daily Mail. De vader van Labourleider Ed Miliband wordt in het stuk voorgesteld als een landverrader. In een recht van antwoord beschuldigt Miliband de krant van 'karaktermoord'.

In de zaterdagse editie van het Britse boulevardblad Daily Mail is een artikel verschenen over de vader van leider Ed Miliband van de Labouroppositie. De marxistische socioloog Ralph Miliband wordt in het artikel afgeschilderd als een landverrader. De auteur Geoffrey Levy suggereert dat Ed Miliband het socialisme in ere wil herstellen als hommage aan zijn vader.

Ondankbaar

Levy baseerde zich voor het stuk onder meer op een passage uit het dagboek van de 17-jarige Ralph Miliband. Daarin steekt hij zijn afkeer voor het Britse nationalisme niet onder stoelen of banken. "De Engelsman is een verwoed nationalist", schrijft de jonge Miliband. "Het is wellicht het meest nationalistische volk ter wereld. Je zou soms gaan hopen dat ze de oorlog verliezen, zodat ze zien hoe de dingen zijn."

De Belgisch-Joodse Ralph Miliband was na de Duitse inval met zijn vader gevlucht naar Groot-Brittannië. Volgens Levy toont het dagboekfragment aan hoe ondankbaar vader Miliband was tegenover het land dat hem heeft gered van de nazi's. Verder beschrijft de redacteur ook diens aversie tegenover verschillende Britse instituties.

Reacties

Oppositieleider Ed Miliband schreef meteen een recht van antwoord. Daarin beschuldigt hij Daily Mail van een lastercampagne en wijst erop dat zijn vader tijdens de oorlog bij de Britse zeemacht heeft gediend. De voorstelling van zijn vader in het artikel noemt hij 'karaktermoord'.

De krant publiceerde weliswaar het antwoord van Miliband, maar daarnaast werd het gewraakte artikel nogmaals afgedrukt. Bovendien voorzag de Mail het artikel van een commentaarstuk. Daarin liet de hoofdredactie weten dat ze achter het stuk van Levy blijft staan en dat ze niet vindt dat ze excuses moet aanbieden aan Miliband.

Publieke opinie

Naar aanleiding van de zaak is in Groot-Brittannië opnieuw een debat aan de gang over de beroepsethiek binnen de schandaalpers. Veel Britten vragen zich hardop af of de pers het recht heeft om op die manier te berichten over het privéleven van politici. De meeste media schijnen zich in de discussie achter het standpunt van Miliband te scharen.

In de krant The Independent wordt Miliband bijvoorbeeld vergeleken met vooroorlogs premier Stanley Baldwin. Toen zijn conservatieve partij in de jaren dertig in de oppositie zat, noemde hij de Britse dagbladen 'propagandamachines'. Boulevardkranten als de Mail stelden toen de vaderlandsliefde van sommige conservatieven ter discussie vanwege hun opvattingen over Indiaas zelfbestuur. Volgens The Independent is Miliband de eerste politicus sedert Baldwin die de handschoen durft op te nemen tegen de Britse sensatiepers. (YD)

In de Britse pers is commotie ontstaan over een artikel in de krant Daily Mail. De vader van Labourleider Ed Miliband wordt in het stuk voorgesteld als een landverrader. In een recht van antwoord beschuldigt Miliband de krant van 'karaktermoord'.In de zaterdagse editie van het Britse boulevardblad Daily Mail is een artikel verschenen over de vader van leider Ed Miliband van de Labouroppositie. De marxistische socioloog Ralph Miliband wordt in het artikel afgeschilderd als een landverrader. De auteur Geoffrey Levy suggereert dat Ed Miliband het socialisme in ere wil herstellen als hommage aan zijn vader.Levy baseerde zich voor het stuk onder meer op een passage uit het dagboek van de 17-jarige Ralph Miliband. Daarin steekt hij zijn afkeer voor het Britse nationalisme niet onder stoelen of banken. "De Engelsman is een verwoed nationalist", schrijft de jonge Miliband. "Het is wellicht het meest nationalistische volk ter wereld. Je zou soms gaan hopen dat ze de oorlog verliezen, zodat ze zien hoe de dingen zijn."De Belgisch-Joodse Ralph Miliband was na de Duitse inval met zijn vader gevlucht naar Groot-Brittannië. Volgens Levy toont het dagboekfragment aan hoe ondankbaar vader Miliband was tegenover het land dat hem heeft gered van de nazi's. Verder beschrijft de redacteur ook diens aversie tegenover verschillende Britse instituties.Oppositieleider Ed Miliband schreef meteen een recht van antwoord. Daarin beschuldigt hij Daily Mail van een lastercampagne en wijst erop dat zijn vader tijdens de oorlog bij de Britse zeemacht heeft gediend. De voorstelling van zijn vader in het artikel noemt hij 'karaktermoord'.De krant publiceerde weliswaar het antwoord van Miliband, maar daarnaast werd het gewraakte artikel nogmaals afgedrukt. Bovendien voorzag de Mail het artikel van een commentaarstuk. Daarin liet de hoofdredactie weten dat ze achter het stuk van Levy blijft staan en dat ze niet vindt dat ze excuses moet aanbieden aan Miliband.Naar aanleiding van de zaak is in Groot-Brittannië opnieuw een debat aan de gang over de beroepsethiek binnen de schandaalpers. Veel Britten vragen zich hardop af of de pers het recht heeft om op die manier te berichten over het privéleven van politici. De meeste media schijnen zich in de discussie achter het standpunt van Miliband te scharen.In de krant The Independent wordt Miliband bijvoorbeeld vergeleken met vooroorlogs premier Stanley Baldwin. Toen zijn conservatieve partij in de jaren dertig in de oppositie zat, noemde hij de Britse dagbladen 'propagandamachines'. Boulevardkranten als de Mail stelden toen de vaderlandsliefde van sommige conservatieven ter discussie vanwege hun opvattingen over Indiaas zelfbestuur. Volgens The Independent is Miliband de eerste politicus sedert Baldwin die de handschoen durft op te nemen tegen de Britse sensatiepers. (YD)