komt helemaal geen vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk indien beide partijen het niet eens raken over een visserij-akkoord en eerlijke concurrentie. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag duidelijk gemaakt nadat de 27 lidstaten hem een mandaat gaven om de onderhandelingen over de toekomstige relaties met Londen te openen.

De onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het VK gaan maandagmiddag van start in Brussel. De onderhandelingsrondes zullen afwisselend in de Belgische hoofdstad en in Londen plaatsvinden. Tegen het einde van het jaar zouden beide partijen een akkoord moeten bereiken. Dan verlaat het VK de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie. De onderhandelingen zullen "complex" en "veeleisend" zijn, blikte Barnier vooruit.

De Fransman hoopt niettemin op een ambitieuze deal, maar "we gaan niet tegen eender welke prijs een akkoord sluiten". Zo koppelt Barnier een akkoord nadrukkelijk aan de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en vice versa. Dat gebeurt misschien niet in alle handelsonderhandelingen, maar die met de Britten is specifiek omwille van de nabijheid. "Het is toch moeilijk in te beelden dat we een visserij-akkoord met Japan of Zuid-Korea zouden hebben".

De nabijheid van het Verenigd Koninkrijk verklaart ook waarom de Europeanen zo hard hameren op een gelijk speelveld dat eerlijke concurrentie waardeert. "Elk handelsakkoord dat we maken met derde landen bevat elementen voor een gelijk speelveld, dat afhangt van de afstand en de intensiteit van de handel", duidde Barnier. Hij stipte in dat verband aan dat de handelsstromen met het VK bijvoorbeeld tien keer groter zijn dan die met Canada, dat bovendien 5.000 kilometer verwijderd is van Europa, terwijl de afstand tussen Calais en Dover amper 35 kilometer bedraagt.

Een andere belangrijke voorwaarde voor Barnier is de loyale uitvoering van het echtscheidingsakkoord dat beide partijen onderhandeld hebben en dat door het Britse parlement is goedgekeurd. De Fransman wil naar eigen zeggen geen "intentieprocessen" maken en zich niet laten beïnvloeden door geruchten als zou Londen de afgesproken controles op het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland willen omzeilen, maar hij maakte duidelijk dat de uitvoering systematisch geëvalueerd zal worden.

In reactie op die geruchten verzekerde de Britse regering dat ze zich aan het akkoord zal houden. Een gemeenschappelijk comité moet over de uitvoering van het echtscheidingsakkoord waken. Vicevoorzitter Maros Sefcovic zal de Europese Commissie vertegenwoordigen in dat comité, zo deelde Barnier nog mee.

EU-ministers trekken krijtlijnen voor onderhandelingen over toekomstige relaties

De lidstaten van de Europese Unie hebben dinsdag formeel het licht op groen gezet voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relaties. Die gesprekken, die volgende week van start moeten gaan, beloven bijzonder moeilijk te worden, zo waarschuwden verscheidene Europese ministers dinsdag.

De ministers van Europese Zaken bekrachtigden in Brussel het 46 pagina's tellende mandaat waarmee hoofdonderhandelaar Michel Barnier vanaf volgende week gesprekken moet aanknopen met Londen over de relaties die beide partijen vanaf 1 januari 2021 met elkaar willen onderhouden. Het VK is weliswaar al eind januari uit de EU vertrokken, maar de zaken gaan pas eind dit jaar echt veranderen. Dan eindigt de overgangsperiode en verlaat het VK ook de eenheidsmarkt en douane-unie.

Grenscontroles komen er dan sowieso, maar de 27 EU-lidstaten willen de Britten wel een "ambitieus" economisch partnerschap zonder douanetarieven en -quota aanbieden. Omwille van de geografische nabijheid van het VK en zijn sterke economische verwevenheid met het vasteland vragen de Europeanen wel "robuuste" garanties voor "een gelijk speelveld" dat "open en eerlijke concurrentie" vrijwaart.

"We moeten in de toekomst, op basis van Europese normen, wederzijdse voorwaarden kunnen behouden op vlak van staatssteun, sociale en fiscale normen en milieustandaarden, om er zeker van te zijn dat we een evenwichtig en loyaal economisch kader behouden", lichtte de Franse staatssecretaris Amélie de Montchalin de aanpak toe. "Dit is een centrale bekommernis voor ons (...) we moeten de belangen van onze bedrijven verdedigen", vulde de Duitse minister Michael Roth aan.

Nu hebben de Britse Premier Boris Johnson en zijn onderhandelaar David Frost de voorbije weken meermaals laten verstaan dat ze de vrijheid willen om op regelgevend vlak af te wijken van het Europese kader waarin het land 47 jaar heeft vertoefd. Johnson en zijn regering keurden dinsdag het Britse onderhandelingsmandaat goed, maar de details worden wel pas donderdag vrijgegeven. Een zegsman wou enkel kwijt dat het herstellen van "de economische en politieke onafhankelijkheid" de insteek wordt. "Het VK wordt soeverein voor alles wat in het VK gebeurt, maar vanaf het moment dat Britse goederen de grens oversteken wordt het ook onze zaak", merkte de Montchalin in dat verband op.

Een andere Europese prioriteit is visserij. De Europeanen wensen tegen 1 juli een akkoord dat de toegang van Europese vissers tot Britse wateren vrijwaart, en vice versa. Dat is onder meer voor de Vlaamse vissers van enorm groot belang. Niet enkel omwille van het visserijdossier wordt die datum overigens een scharniermoment. Tot dan kan Johnson immers nog beslissen om de overgangsperiode alsnog te verlengen en langer in de eenheidsmarkt te blijven, een optie die de conservatief tot dusver categoriek afwijst.

Die keuze zet de onderhandelingen onder enorme tijdsdruk. Daarom wordt het volgens de Europeanen des te belangrijker dat er gewerkt kan worden in een sfeer van wederzijds vertrouwen. De correcte uitvoering van de afspraken in het echtscheidingsakkoord over de rechten van burgers en de Ierse grenskwestie wordt op dat vlak cruciaal, beklemtoonden ze. In Europa is al enige argwaan gewekt door de geruchten dat Londen de afgesproken controles op de goederenstromen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland zou willen minimaliseren.

De Ierse minister Simon Coveney, die dinsdagochtend nog apart overleg pleegde met Barnier, loste alvast een waarschuwing. "Als er de komende maanden geen vooruitgang wordt geboekt met de infrastructuur die nodig is om het Ierse protocol te implementeren, dan is dat een heel zorgwekkend signaal" voor de slaagkansen op zelfs maar een minimaal akkoord tegen het jaareinde, maakte hij duidelijk.

De onderhandelingen beslaan overigens veel meer dan enkel het handelsverkeer. Zo hopen de Europeanen ook op een breed veiligheidspartnerschap, met onder meer een sterke samenwerking in de strijd tegen misdaad en op vlak van buitenlands beleid en defensie.

Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden over onder meer de transportverbindingen, energie en het dataverkeer. Ook dat kan, net als de toegang van de financiële spelers uit de Londense City tot de Europese markt, een twistappel worden indien de Britten willen afwijken van het Europese kader voor de bescherming van persoonsgegevens.

Het akkoord moet volgens de Europeanen dan ook een procedure voor de beslechting van geschillen door een onafhankelijk panel bevatten. De uitspraken moeten bindend zijn en tot sancties of de opschorting van het hele of gedeeltelijke akkoord kunnen leiden. Ook het door de Britten verfoeide Europese Hof van Justitie komt weer om de hoek kijken. Het mandaat herinnert eraan dat enkel dit Hof in Luxemburg gemachtigd is om het Europese recht te interpreteren.

komt helemaal geen vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk indien beide partijen het niet eens raken over een visserij-akkoord en eerlijke concurrentie. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag duidelijk gemaakt nadat de 27 lidstaten hem een mandaat gaven om de onderhandelingen over de toekomstige relaties met Londen te openen. De onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het VK gaan maandagmiddag van start in Brussel. De onderhandelingsrondes zullen afwisselend in de Belgische hoofdstad en in Londen plaatsvinden. Tegen het einde van het jaar zouden beide partijen een akkoord moeten bereiken. Dan verlaat het VK de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie. De onderhandelingen zullen "complex" en "veeleisend" zijn, blikte Barnier vooruit. De Fransman hoopt niettemin op een ambitieuze deal, maar "we gaan niet tegen eender welke prijs een akkoord sluiten". Zo koppelt Barnier een akkoord nadrukkelijk aan de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en vice versa. Dat gebeurt misschien niet in alle handelsonderhandelingen, maar die met de Britten is specifiek omwille van de nabijheid. "Het is toch moeilijk in te beelden dat we een visserij-akkoord met Japan of Zuid-Korea zouden hebben". De nabijheid van het Verenigd Koninkrijk verklaart ook waarom de Europeanen zo hard hameren op een gelijk speelveld dat eerlijke concurrentie waardeert. "Elk handelsakkoord dat we maken met derde landen bevat elementen voor een gelijk speelveld, dat afhangt van de afstand en de intensiteit van de handel", duidde Barnier. Hij stipte in dat verband aan dat de handelsstromen met het VK bijvoorbeeld tien keer groter zijn dan die met Canada, dat bovendien 5.000 kilometer verwijderd is van Europa, terwijl de afstand tussen Calais en Dover amper 35 kilometer bedraagt. Een andere belangrijke voorwaarde voor Barnier is de loyale uitvoering van het echtscheidingsakkoord dat beide partijen onderhandeld hebben en dat door het Britse parlement is goedgekeurd. De Fransman wil naar eigen zeggen geen "intentieprocessen" maken en zich niet laten beïnvloeden door geruchten als zou Londen de afgesproken controles op het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland willen omzeilen, maar hij maakte duidelijk dat de uitvoering systematisch geëvalueerd zal worden. In reactie op die geruchten verzekerde de Britse regering dat ze zich aan het akkoord zal houden. Een gemeenschappelijk comité moet over de uitvoering van het echtscheidingsakkoord waken. Vicevoorzitter Maros Sefcovic zal de Europese Commissie vertegenwoordigen in dat comité, zo deelde Barnier nog mee. De lidstaten van de Europese Unie hebben dinsdag formeel het licht op groen gezet voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relaties. Die gesprekken, die volgende week van start moeten gaan, beloven bijzonder moeilijk te worden, zo waarschuwden verscheidene Europese ministers dinsdag. De ministers van Europese Zaken bekrachtigden in Brussel het 46 pagina's tellende mandaat waarmee hoofdonderhandelaar Michel Barnier vanaf volgende week gesprekken moet aanknopen met Londen over de relaties die beide partijen vanaf 1 januari 2021 met elkaar willen onderhouden. Het VK is weliswaar al eind januari uit de EU vertrokken, maar de zaken gaan pas eind dit jaar echt veranderen. Dan eindigt de overgangsperiode en verlaat het VK ook de eenheidsmarkt en douane-unie. Grenscontroles komen er dan sowieso, maar de 27 EU-lidstaten willen de Britten wel een "ambitieus" economisch partnerschap zonder douanetarieven en -quota aanbieden. Omwille van de geografische nabijheid van het VK en zijn sterke economische verwevenheid met het vasteland vragen de Europeanen wel "robuuste" garanties voor "een gelijk speelveld" dat "open en eerlijke concurrentie" vrijwaart. "We moeten in de toekomst, op basis van Europese normen, wederzijdse voorwaarden kunnen behouden op vlak van staatssteun, sociale en fiscale normen en milieustandaarden, om er zeker van te zijn dat we een evenwichtig en loyaal economisch kader behouden", lichtte de Franse staatssecretaris Amélie de Montchalin de aanpak toe. "Dit is een centrale bekommernis voor ons (...) we moeten de belangen van onze bedrijven verdedigen", vulde de Duitse minister Michael Roth aan. Nu hebben de Britse Premier Boris Johnson en zijn onderhandelaar David Frost de voorbije weken meermaals laten verstaan dat ze de vrijheid willen om op regelgevend vlak af te wijken van het Europese kader waarin het land 47 jaar heeft vertoefd. Johnson en zijn regering keurden dinsdag het Britse onderhandelingsmandaat goed, maar de details worden wel pas donderdag vrijgegeven. Een zegsman wou enkel kwijt dat het herstellen van "de economische en politieke onafhankelijkheid" de insteek wordt. "Het VK wordt soeverein voor alles wat in het VK gebeurt, maar vanaf het moment dat Britse goederen de grens oversteken wordt het ook onze zaak", merkte de Montchalin in dat verband op. Een andere Europese prioriteit is visserij. De Europeanen wensen tegen 1 juli een akkoord dat de toegang van Europese vissers tot Britse wateren vrijwaart, en vice versa. Dat is onder meer voor de Vlaamse vissers van enorm groot belang. Niet enkel omwille van het visserijdossier wordt die datum overigens een scharniermoment. Tot dan kan Johnson immers nog beslissen om de overgangsperiode alsnog te verlengen en langer in de eenheidsmarkt te blijven, een optie die de conservatief tot dusver categoriek afwijst. Die keuze zet de onderhandelingen onder enorme tijdsdruk. Daarom wordt het volgens de Europeanen des te belangrijker dat er gewerkt kan worden in een sfeer van wederzijds vertrouwen. De correcte uitvoering van de afspraken in het echtscheidingsakkoord over de rechten van burgers en de Ierse grenskwestie wordt op dat vlak cruciaal, beklemtoonden ze. In Europa is al enige argwaan gewekt door de geruchten dat Londen de afgesproken controles op de goederenstromen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland zou willen minimaliseren. De Ierse minister Simon Coveney, die dinsdagochtend nog apart overleg pleegde met Barnier, loste alvast een waarschuwing. "Als er de komende maanden geen vooruitgang wordt geboekt met de infrastructuur die nodig is om het Ierse protocol te implementeren, dan is dat een heel zorgwekkend signaal" voor de slaagkansen op zelfs maar een minimaal akkoord tegen het jaareinde, maakte hij duidelijk. De onderhandelingen beslaan overigens veel meer dan enkel het handelsverkeer. Zo hopen de Europeanen ook op een breed veiligheidspartnerschap, met onder meer een sterke samenwerking in de strijd tegen misdaad en op vlak van buitenlands beleid en defensie. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden over onder meer de transportverbindingen, energie en het dataverkeer. Ook dat kan, net als de toegang van de financiële spelers uit de Londense City tot de Europese markt, een twistappel worden indien de Britten willen afwijken van het Europese kader voor de bescherming van persoonsgegevens. Het akkoord moet volgens de Europeanen dan ook een procedure voor de beslechting van geschillen door een onafhankelijk panel bevatten. De uitspraken moeten bindend zijn en tot sancties of de opschorting van het hele of gedeeltelijke akkoord kunnen leiden. Ook het door de Britten verfoeide Europese Hof van Justitie komt weer om de hoek kijken. Het mandaat herinnert eraan dat enkel dit Hof in Luxemburg gemachtigd is om het Europese recht te interpreteren.