De beweringen - zowel van de Russische als van de Amerikaanse kant - dat er geen collusie was tussen het Trump-team en de Russen, noemt Brennan 'onzin' (hogwash).

Brennan was het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten onder president Barack Obama tussen 2013 en 2017. Hij staat ervoor bekend kritisch te zijn tegenover Donald Trump. Door zijn veiligheidsmachtiging in te trekken, heeft Brennan geen toegang meer tot gevoelige vertrouwelijke informatie. Volgens Brennan heeft de intrekking alles te maken met de beschuldigingen tegen Trump en zijn entourage van collusie met de Russen om informatie te pakken krijgen over zijn tegenstander Hillary Clinton, en om haar schade te berokkenen tijdens de verkiezingen. 'Meneer Trump is duidelijk wanhopiger geworden om zichzelf en zijn naasten te beschermen. Daarom heeft hij een de politiek gemotiveerde beslissing genomen om mijn veiligheidsmachtiging in te trekken, in een poging om anderen die het zouden aandurven om hem uit te dagen, monddood te maken', schrijft Brennan. 'Nu meer dan ooit is het enorm belangrijk dat de speciale aanklager, Robert Mueller, en zijn team van onderzoekers, de kans krijgen om hun werk uit te voeren zonder interferentie - van Trump of iemand anders - zodat alle Amerikanen de antwoorden krijgen die ze zo hard verdienen.'

Brennan gebruikt zijn opiniestuk eveneens om de geschiedenis te schetsen van de Russische collusie, en om de rol van de inlichtingendiensten te omschrijven. 'Voor, tijdens en na de nu beruchte tussenkomst in onze presidentsverkiezingen, oefende Rusland al de kunst van het vormgeven van buitenlandse politieke evenementen uit door zijn geslepen actieve maatregelenprogramma, dat gebruikmaakt van een reeks technische skills, informatieoperaties en ouderwetse spionage', aldus Brennan.

Ook wist hij van zijn jarenlange samenwerking met de FBI dat Rusland in staat was om een vertrouwensband op te bouwen met Amerikaanse persoonlijkheden. In de zomer van 2016 was het duidelijk dat Rusland er alles aan zou doen om zijn doel te bereiken, schrijft de ex-CIA-topman. De inlichtingendiensten hebben er dan ook openlijk over gecommuniceerd dat de Russen de verkiezingen van 2016 wilden beïnvloeden, en ze beslisten ook om alle informatie waarover ze beschikten en die gepast was, te delen. Die al ingewikkelde taak werd eind juli echter nog bemoeilijkt, wanneer presidentskandidaat Trump Rusland openlijk opriep om de missende e-mails van Clinton te vinden. 'Door zo'n uitspraken te doen, moedigde Trump niet enkel een buitenlandse mogendheid op om informatie te verzamelen over een Amerikaanse burger, maar gaf hij ook openlijk de toestemming aan zijn supporters om met onze grootste tegenstander samen te werken tegen zijn politieke tegenstander.'

Het was voor Brennan dan ook geen verrassing dat Trump zijn adviseurs opriep om dat ook werkelijk te doen om de verkiezingen te winnen. 'Nu is het enkel nog de vraag of die collusie een vorm van criminele samenzwering was, of er obstructie van de rechtsgang plaatsvond om vormen van collusie of samenzwering te verbergen, en hoeveel leden van 'Trump Incorporated' de regering hebben opgelicht door geld in hun eigen zakken te steken', aldus Brennan. Op die vraag zal het gerecht een antwoord moeten geven. (

De beweringen - zowel van de Russische als van de Amerikaanse kant - dat er geen collusie was tussen het Trump-team en de Russen, noemt Brennan 'onzin' (hogwash).Brennan was het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten onder president Barack Obama tussen 2013 en 2017. Hij staat ervoor bekend kritisch te zijn tegenover Donald Trump. Door zijn veiligheidsmachtiging in te trekken, heeft Brennan geen toegang meer tot gevoelige vertrouwelijke informatie. Volgens Brennan heeft de intrekking alles te maken met de beschuldigingen tegen Trump en zijn entourage van collusie met de Russen om informatie te pakken krijgen over zijn tegenstander Hillary Clinton, en om haar schade te berokkenen tijdens de verkiezingen. 'Meneer Trump is duidelijk wanhopiger geworden om zichzelf en zijn naasten te beschermen. Daarom heeft hij een de politiek gemotiveerde beslissing genomen om mijn veiligheidsmachtiging in te trekken, in een poging om anderen die het zouden aandurven om hem uit te dagen, monddood te maken', schrijft Brennan. 'Nu meer dan ooit is het enorm belangrijk dat de speciale aanklager, Robert Mueller, en zijn team van onderzoekers, de kans krijgen om hun werk uit te voeren zonder interferentie - van Trump of iemand anders - zodat alle Amerikanen de antwoorden krijgen die ze zo hard verdienen.' Brennan gebruikt zijn opiniestuk eveneens om de geschiedenis te schetsen van de Russische collusie, en om de rol van de inlichtingendiensten te omschrijven. 'Voor, tijdens en na de nu beruchte tussenkomst in onze presidentsverkiezingen, oefende Rusland al de kunst van het vormgeven van buitenlandse politieke evenementen uit door zijn geslepen actieve maatregelenprogramma, dat gebruikmaakt van een reeks technische skills, informatieoperaties en ouderwetse spionage', aldus Brennan. Ook wist hij van zijn jarenlange samenwerking met de FBI dat Rusland in staat was om een vertrouwensband op te bouwen met Amerikaanse persoonlijkheden. In de zomer van 2016 was het duidelijk dat Rusland er alles aan zou doen om zijn doel te bereiken, schrijft de ex-CIA-topman. De inlichtingendiensten hebben er dan ook openlijk over gecommuniceerd dat de Russen de verkiezingen van 2016 wilden beïnvloeden, en ze beslisten ook om alle informatie waarover ze beschikten en die gepast was, te delen. Die al ingewikkelde taak werd eind juli echter nog bemoeilijkt, wanneer presidentskandidaat Trump Rusland openlijk opriep om de missende e-mails van Clinton te vinden. 'Door zo'n uitspraken te doen, moedigde Trump niet enkel een buitenlandse mogendheid op om informatie te verzamelen over een Amerikaanse burger, maar gaf hij ook openlijk de toestemming aan zijn supporters om met onze grootste tegenstander samen te werken tegen zijn politieke tegenstander.' Het was voor Brennan dan ook geen verrassing dat Trump zijn adviseurs opriep om dat ook werkelijk te doen om de verkiezingen te winnen. 'Nu is het enkel nog de vraag of die collusie een vorm van criminele samenzwering was, of er obstructie van de rechtsgang plaatsvond om vormen van collusie of samenzwering te verbergen, en hoeveel leden van 'Trump Incorporated' de regering hebben opgelicht door geld in hun eigen zakken te steken', aldus Brennan. Op die vraag zal het gerecht een antwoord moeten geven. (