De aanslagen op onze samenleving zijn geen Belgische maar een Europese uitdaging. Of zoals The New York Times donderdag kopte: 'Terroristen steken onze grenzen over maar onze veiligheidsdiensten nog niet'. Vandaar dat ik pleit voor vijf strategische maatregelen om radicalisme en terrorisme te bestrijden.

Onze 9/11, onze 'Brussels attacks', is niet alleen een mokerslag voor ons land maar voor heel Europa. Onze waarden en normen worden nu tegengewerkt door nationale bureaucratieën omdat we bang zijn om onze autonomie op te geven. Veelbetekenend is dat de voorzitter van de Europese commissie Jean-Claude Junker momenteel spreekt over een Europese veiligheidsunie als oplossing. Maar Europa reageert als een tanker en vaart te langzaam. We moeten wendbaarder worden en gerichter reageren op bedreigingen.

Dat is trouwens wat we als liberale ALDE-fractie al langer zeggen. Lidstaten van de EU beslissen nog te vrijblijvend om informatie over terreurdreiging al dan niet te delen. Europa en haar lidstaten kunnen nu in deze omstandigheden trouwens perfect reageren met artikel 222 van het EU-verdrag in te roepen. Dit artikel maakt hulp mogelijk in geval van terrorisme. De lidstaten moeten elkaar steunen nu.

'Doorbreek de glazen muren'

De aanslagen van dinsdag in Zaventem en Maalbeek konden misschien worden voorkomen, zei de Europese commissaris van Migratie en Terreurbestrijding, Dimitris Avramopoulos. Tenminste, als de lidstaten maar hadden geluisterd. Donderdag was er al een spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken in Brussel. Maar er moeten nu ook duidelijke stappen vooruit gezet worden.

Laat me toe een voorbeeld te geven. Over twee weken ga ik Europol bezoeken in Den Haag. Ze hebben veel informatie, maar mogen er niet veel mee doen. Kortom ze lopen altijd tegen glazen muren.

1. Versterk Europol

Het versterken van Europol is één van de vijf strategische maatregelen die wij willen doorvoeren. Voor mij is Europol cruciaal in de strijd tegen terrorisme. Met de nieuwe Europese wetgeving kan Europol bijvoorbeeld met Facebook rechtstreeks contact leggen in plaats van propagandapagina's op Facebook te laten verwijderen. Het herziene mandaat van Europol wordt binnenkort gestemd in ons Europees parlement. Dat is hoopvol maar het duurt nog tot april 2017 (!) voor het in voege zal zijn in de lidstaten. Asjeblieft versnel dat toch.

2. Richt een Europese FBI op

Ten tweede, moet ook werk gemaakt worden van een Europese inlichtingendienst (EurIntel), een Europese FBI. Ook wij moeten met onze informatie de grenzen oversteken, niet alleen de terroristen. Daar is iedereen zich steeds meer van bewust. Dat lees en hoor je steeds meer op de internationale fora. Eindelijk!

3. Versterk Eurojust

Een derde maatregel is dat we Eurojust moeten versterken, zodat we een betere gerechtelijke samenwerking krijgen in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Met als doel iedere verdachte te kunnen volgen, traceren en straffen indien nodig. De samenwerking met de internationale partners van de EU is daarom ook meer dan essentieel.

4. Oorzaken van terrorisme aanpakken

Een vierde stap die we zouden moeten nemen, is vechten tegen de oorzaken van het terrorisme, the root causes. We moeten op zoek gaan naar wat er onderhuids leeft. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld bij elk internationaal akkoord dat we sluiten, we ons ook verbinden de radicalisering te bestrijden.

5. Armoede bestrijden en ongelijkheid wegwerken

En tot slot moeten we een Europese externe strategie op touw zetten. Ondermeer door armoede helpen bestrijden en ongelijkheid weg te werken in de landen die met terrorisme te maken hebben. Mee helpen bouwen aan samenleving daar. Door terrorisme letterlijk te counteren. Dat kunnen we doen door intens samen te werken met derde landen buiten de EU.

Conclusie : We kunnen ons niet meer opsluiten met een douaniersmentaliteit uit de 19e eeuw. Onze grenzen liggen waar Europa stopt en niet meer in Rekkem of Veldwezelt. Hopelijk groeit dat besef onder de 28 lidstaten. Een aanslag in Brussel is geen nationale aangelegenheid, maar een Europese aangelegenheid. Aanslagen zoals in New York, Londen, Madrid, Parijs en Brussel zijn momenteel moeilijk te vermijden maar wel te bestrijden. Bestrijden kan, als we allemaal aan één koord trekken. Door efficiënt en effectief informatie uit te wisselen. Daarbij, ik wil niet dat mijn kinderen over twintig jaar zeggen. 'Wat hebben jullie toch aangemodderd, wisten jullie dat echt niet?'

De aanslagen op onze samenleving zijn geen Belgische maar een Europese uitdaging. Of zoals The New York Times donderdag kopte: 'Terroristen steken onze grenzen over maar onze veiligheidsdiensten nog niet'. Vandaar dat ik pleit voor vijf strategische maatregelen om radicalisme en terrorisme te bestrijden.Onze 9/11, onze 'Brussels attacks', is niet alleen een mokerslag voor ons land maar voor heel Europa. Onze waarden en normen worden nu tegengewerkt door nationale bureaucratieën omdat we bang zijn om onze autonomie op te geven. Veelbetekenend is dat de voorzitter van de Europese commissie Jean-Claude Junker momenteel spreekt over een Europese veiligheidsunie als oplossing. Maar Europa reageert als een tanker en vaart te langzaam. We moeten wendbaarder worden en gerichter reageren op bedreigingen.Dat is trouwens wat we als liberale ALDE-fractie al langer zeggen. Lidstaten van de EU beslissen nog te vrijblijvend om informatie over terreurdreiging al dan niet te delen. Europa en haar lidstaten kunnen nu in deze omstandigheden trouwens perfect reageren met artikel 222 van het EU-verdrag in te roepen. Dit artikel maakt hulp mogelijk in geval van terrorisme. De lidstaten moeten elkaar steunen nu. De aanslagen van dinsdag in Zaventem en Maalbeek konden misschien worden voorkomen, zei de Europese commissaris van Migratie en Terreurbestrijding, Dimitris Avramopoulos. Tenminste, als de lidstaten maar hadden geluisterd. Donderdag was er al een spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken in Brussel. Maar er moeten nu ook duidelijke stappen vooruit gezet worden. Laat me toe een voorbeeld te geven. Over twee weken ga ik Europol bezoeken in Den Haag. Ze hebben veel informatie, maar mogen er niet veel mee doen. Kortom ze lopen altijd tegen glazen muren. Het versterken van Europol is één van de vijf strategische maatregelen die wij willen doorvoeren. Voor mij is Europol cruciaal in de strijd tegen terrorisme. Met de nieuwe Europese wetgeving kan Europol bijvoorbeeld met Facebook rechtstreeks contact leggen in plaats van propagandapagina's op Facebook te laten verwijderen. Het herziene mandaat van Europol wordt binnenkort gestemd in ons Europees parlement. Dat is hoopvol maar het duurt nog tot april 2017 (!) voor het in voege zal zijn in de lidstaten. Asjeblieft versnel dat toch. Ten tweede, moet ook werk gemaakt worden van een Europese inlichtingendienst (EurIntel), een Europese FBI. Ook wij moeten met onze informatie de grenzen oversteken, niet alleen de terroristen. Daar is iedereen zich steeds meer van bewust. Dat lees en hoor je steeds meer op de internationale fora. Eindelijk! Een derde maatregel is dat we Eurojust moeten versterken, zodat we een betere gerechtelijke samenwerking krijgen in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Met als doel iedere verdachte te kunnen volgen, traceren en straffen indien nodig. De samenwerking met de internationale partners van de EU is daarom ook meer dan essentieel. Een vierde stap die we zouden moeten nemen, is vechten tegen de oorzaken van het terrorisme, the root causes. We moeten op zoek gaan naar wat er onderhuids leeft. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld bij elk internationaal akkoord dat we sluiten, we ons ook verbinden de radicalisering te bestrijden.En tot slot moeten we een Europese externe strategie op touw zetten. Ondermeer door armoede helpen bestrijden en ongelijkheid weg te werken in de landen die met terrorisme te maken hebben. Mee helpen bouwen aan samenleving daar. Door terrorisme letterlijk te counteren. Dat kunnen we doen door intens samen te werken met derde landen buiten de EU. Conclusie : We kunnen ons niet meer opsluiten met een douaniersmentaliteit uit de 19e eeuw. Onze grenzen liggen waar Europa stopt en niet meer in Rekkem of Veldwezelt. Hopelijk groeit dat besef onder de 28 lidstaten. Een aanslag in Brussel is geen nationale aangelegenheid, maar een Europese aangelegenheid. Aanslagen zoals in New York, Londen, Madrid, Parijs en Brussel zijn momenteel moeilijk te vermijden maar wel te bestrijden. Bestrijden kan, als we allemaal aan één koord trekken. Door efficiënt en effectief informatie uit te wisselen. Daarbij, ik wil niet dat mijn kinderen over twintig jaar zeggen. 'Wat hebben jullie toch aangemodderd, wisten jullie dat echt niet?'