Alles wat hij aanraakt, verandert dan toch niet in goud. Emmanuel Macron trok vorige week zijn voorstel in om de première dame naar Amerikaans voorbeeld een statuut te geven met eigen werkingsmiddelen. De activiteiten van de vrouw van een Franse president vallen nu weinig transparant tussen de plooien van het Elysée. Maar een petitie die snel 300.000 handtekeningen kon verzamelen, zag het idee niet zitten.
...

Alles wat hij aanraakt, verandert dan toch niet in goud. Emmanuel Macron trok vorige week zijn voorstel in om de première dame naar Amerikaans voorbeeld een statuut te geven met eigen werkingsmiddelen. De activiteiten van de vrouw van een Franse president vallen nu weinig transparant tussen de plooien van het Elysée. Maar een petitie die snel 300.000 handtekeningen kon verzamelen, zag het idee niet zitten.Macron boog. De Assemblée heeft ondertussen wel zijn twee wetten goedgekeurd die het vertrouwen van de Fransen in de politiek moeten herstellen. Ze verbieden, onder meer, dat politici familieleden op staatskosten aan werk helpen. Dat is de praktijk die de rechtse kandidaat François Fillon tijdens de campagne de das omdeed. Het voorstel om nu geld uit te trekken voor het werk van première dame Brigitte was daarom wellicht een beetje roekeloos. Van meer gewicht is dat er achter de schermen hard aan een nieuwe arbeidswet wordt gewerkt, die in september klaar moet zijn.De vakbonden worden bij de gesprekken betrokken, maar maken zich ook op voor acties. Voorgangers van Macron die hun tanden in de oude Code du travail wilden zetten, botsten altijd op harde stakingen en manifestaties.Die Code du travail is een knoert van meer dan drieduizend bladzijden en draagt het stempel van arbeidersactie in de eerste helft van de twintigste eeuw. Voor de bonden is de bescherming die hij biedt heilig. Voor werkgevers zijn de dure ontslagprocedures waarin hij voorziet een rem op de ontwikkeling van de economie.Macron zei al tijdens zijn campagne dat een nieuwe arbeidswet nodig was om de Franse economie nieuw leven in te blazen. Werkgevers houden nu vaak vol dat ze niet meer mensen aanwerven omdat ontslag achteraf zo omslachtig is. Een nieuwe wet wil arbeid flexibeler maken, onder meer door het overleg tussen werkgevers en werknemers op het niveau van de sector en het bedrijf te laten verlopen. Dat is volgens minister van Werk Muriel Pénicaud de natuurlijke omgeving waarin ze met elkaar kunnen praten.Als de ingreep slaagt, komt er een einde aan de greep van Parijs op het economische leven in het hele land, waarmee in de napoleontische tijd een einde werd gemaakt aan de chaos na de revolutie.Wat er over het ontwerp uitlekte, kostte de president nu al een stuk van zijn populariteit. Hij kreeg van zijn meerderheid in het parlement wel gedaan dat hij zijn nieuwe arbeidswet bij ordonnantie kan invoeren, zonder de lange parlementaire weg te gaan.Hij zet er ook zijn presidentschap voor op het spel. Maar deze tekst raakt dan ook aan de essentie van wat Macron met zijn kandidatuur wilde bereiken.